04. oktober 2020

Debat: Ordblinde elever fortjener at lærere kompetenceudvikles

I uge 40 er der international ordblindeuge, som blandt andet har til formål at skabe øget opmærksomhed omkring ordblindhed. I den forbindelse viser en ny rapport, at knap halvdelen af landets folkeskoler ikke afsætter tid til, at lærerne kan udvikle deres kompetencer i undervisning af ordblinde elever.

Af Monica Krarup Olesen, lektor hos Professionshøjskolen UCN, og Mathilde Nyvang Hostrup, områdeleder hos Professionshøjskolen UCN

Syv procent af eleverne på en folkeskoleårgang er ordblinde. Det svarer til, at der sidder en til to ordblinde elever i hver skoleklasse. Hos Professionshøjskolen UCN’s efter- og videreuddannelse, UCN act2learn, har kompetenceudvikling på ordblindeområdet været særligt højt prioriteret de sidste 5-6 år, og vi har blandt andet været med til at uddanne læsevejledere til både folkeskoler og ungdomsuddannelser i Nordjylland. Som nyeste skud på stammen, har vi – sammen med landets øvrige professionshøjskoler – udviklet en ordblindelærer-uddannelse. Derudover afholder vi løbende kortvarige kursusforløb i ordblindevenlig didaktik i alle fag; kurser der er rettet specifikt mod skolens lærere.  

Vores viden og erfaring siger os, at én ting er at kompetenceudvikle flere lærere og vejledere – noget andet er, om der ledelsesmæssigt bakkes op om fx læsevejledere og ordblindelæreres rolle og funktion i skolens hverdag. Det handler om at få bragt de specialist-kompetencer i anvendelse, så det gør en forskel for de ordblinde elevers læring, trivsel og ligeværdige deltagelse. Kompetenceudvikling er nemlig mange ting – og spænder bredt fra formel efteruddannelse, til korte kurser, faglig sparring og mesterlæring i praksis, hvor to kollegaer underviser sammen, fx via to-lærer-ordning.

Vi bakker op om alle former for kompetenceudvikling, så længe vi netop husker, at der skal ny viden og nye kompetencer til for at løfte kvaliteten. Derfor er det også tankevækkende, at det nu viser sig, at kun hver anden skole prioriterer, at lærerne får tid til at dygtiggøre sig i undervisningen af ordblinde elever. Vi ved fra udenlandske undersøgelser, at ordblinde elever, der undervises af kompetente lærere, opnår de største fremgange i alle skolens fag. Vi ved samtidig, at jo større vanskeligheder de ordblinde elever har, desto mere er de afhængige af velkvalificerede læreres hjælp og støtte. Der vil således sandsynligvis være meget at vinde ved at opprioritere efteruddannelse på ordblindeområdet.

Vi mener derfor, at flere kommuner og enkelte folkeskoler med fordel kunne kompetenceudvikle mere, så skolen er klædt endnu bedre på til at tilrettelægge ordblindevenlig undervisning og mere inkluderende læringsmiljøer. Formålet er, at flere elever kan forlade folkeskolen med funktionelle læse- og skrivekompetencer, ligesom formålet også er, at færre elever ekskluderes pga. deres vanskeligheder, hvilket selvfølgelig forudsætter at vanskelighederne opdages i tide. Dernæst kommer at både lærere og pædagoger i skolen besidder en grundviden og en række grundlæggende kompetencer til at gennemføre undervisning, der tager hensyn til ordblindhed. I øvrigt en undervisning og nogle fællesskaber, som ikke bare skaber deltagelsesmuligheder for elever med ordblindhed, men deltagelsesmuligheder for alle børn og unge med alle de ressourcer, styrker og behov der findes i den mangfoldige folkeskole - i folkets skole.