05. oktober 2020

Skærpede krav til brug af mundbind på UCN

Studerende på UCN’s teknologi- og businessuddannelser skal de næste to måneder bære mundbind eller visir på campus, når de har mindre end en meters afstand til hinanden, også selvom de opholder sig i de samme grupper i løbet af en studiedag.

Det nye krav sker på baggrund af skærpede retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som er indført, fordi der fortsat er et højt antal bekræftede COVID-19-smittede i Danmark.

UCN’s beslutning berører de studerende, der går på Campus Hobrovej og Campus Sofiendalsvej i Aalborg. I alt studerer ca. 4.500 på UCN’s erhvervsrettede uddannelser på de to campusser. En del af dem er dog i praktik, har projektarbejde eller online-undervisning hjemmefra. På grund af kapacitetsbegrænsninger går der således knap 900 studerende dagligt på hver campus.

 - Det nye krav vedrører de to campusser i Aalborg, hvor de studerende går på de samme hold i løbet af studiedagen, og hvor det ofte ikke er muligt at holde den nødvendige afstand i klasselokalerne. Her har man hidtil kunnet se bort fra f.eks. brug af værnemidler, selvom afstanden er under en meter. Nu skal de altså bruge mundbind eller visir i de situationer, hvor der ikke er en meters afstand, forklarer Peter Møller Pedersen, uddannelsesdirektør på Professionshøjskolen UCN.

Beslutningen forventes som udgangspunkt gennemført de næste 2 mdr. og supplerer de mange øvrige tiltag, UCN har iværksat for at mindske smitterisiko på vores campusser.

 - Det er af meget høj prioritet at have vores studerende fysisk på vores campusser til undervisning. Kernen i vores uddannelser er koblingen mellem teori og praksis, dialogen med medstuderende og undervisere og inddragelse af de studerendes erfaringer og oplevelser i undervisningen. Her er den fysisk undervisning vigtig, og det er også det, vi hører fra rigtig mange af vores studerende, siger Peter Møller Pedersen.

Han anerkender, at det kan være genererende for de studerende at skulle bære mundbind i forbindelse med undervisningen.

 - Vi vil variere undervisningen så meget som muligt og indlægge flere pauser, så de studerende får mulighed for at tage mundbindene af. Derudover skal vi sørge for at lufte hyppigt ud og huske undervisere og studerende på, at når der er mulighed for at holde en meters afstand, så er det ikke nødvendigt med mundbindene, også i undervisningssituationer, fortæller UCN’s uddannelsesdirektør.

UCN sørger for, at der vil være mundbind til alle, så det ikke bliver en økonomisk belastning for de studerende.

På UCN’s øvrige campusser i Aalborg, Hjørring og Thisted blandes holdene, og her holdes en meters afstand mellem de studerende i en almindelig undervisningssituation. Der er dog også krav om brug af mundbind i de undervisningssituationer, hvor der ikke kan holdes tilstrækkelig afstand, f.eks. ved øvelser i færdighedslokaler og laboratorier. En del studerende på UCN’s sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelser har således allerede erfaringer med at bruge mundbind i særlige undervisningssituationer.

Der studerer i alt ca. 9.000 studerende på Professionshøjskolen UCN.

Kontakt:

  • Peter Møller Pedersen, uddannelsesdirektør på Professionshøjskolen UCN, tlf.nr. 7269 0311