21. december 2020

Nyt initiativ skal sikre flere uddannede pædagoger

Politikerne ønsker flere pædagoger i børnehaver og vuggestuer, og det kræver at flere uddanner sig. For at sikre, at flere medhjælpere tager en pædagogisk uddannelse, har Professionshøjskolen UCN nu fået grønt lys til at gøre det nemmere at komme ind på uddannelsen som meritpædagog.

Der er fulde huse på pædagoguddannelserne i Nordjylland med alle pladser besat i både Aalborg, Hjørring og Thisted. På uddannelsen som meritpædagog er der til gengæld mulighed for at optage flere og dermed bidrage til at opfylde målsætningen om at uddanne mere pædagogiske personale til daginstitutionerne. Uddannelsen er målrettet dagplejere eller pædagogmedhjælpere, der har arbejdet som ufaglærte i eksempelvis børnehaver og nu ønsker at tage en pædagoguddannelse. Uddannelsen varer tre år – til sammenligning varer den ordinære pædagoguddannelse 3½ år og rummer mere praktik.

- Hidtil har man som minimum skulle have fem års relevant pædagogisk erhvervserfaring for at blive optaget på meritpædagoguddannelsen. Det har afskåret mange fra at søge ind. Nu har vi søgt og fået dispensation til som et forsøg at sænke optagelseskravet til to års erhvervserfaring, til gengæld skal man være minimum 25 år for at blive optaget på uddannelsen, fortæller Anne Krogh, der er uddannelseschef for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen UCN.

Hun håber, at flere dermed vil uddanne sig som pædagog. Det drejer sig om ansøgere, der ikke får en af de eftertragtede pladser på pædagoguddannelsen, men til gengæld har et adgangsgrundlag og den fornødne erfaring som pædagogmedhjælper eller dagplejer.


På meritpædagoguddannelsen gives der merit for praktikforløb, da de studerende har erfaring fra eksempelvis børnehaver, inden de begynder på studiet.

Fleksibel uddannelse

Uddannelsen er indtil videre bygget sådan op, at første år er fuldtids på lige fod med de øvrige studerende. På 2. og 3. studieår er uddannelsen tilrettelagt som deltidsstudie, hvor undervisningen består af såkaldt blended learning, hvor dele af undervisningen foregår online, og de fysiske fremmøder på UCN i Aalborg er placeret om aftenen og i enkelte weekender.

- Det giver mulighed for, at de studerende kan arbejde ved siden af studiet, når de er færdige med de første to semestre. Den fleksibilitet er ofte helt afgørende for, at de har mulighed for at tage uddannelsen, og vi håber, at endnu flere vil benytte sig af muligheden, nu hvor der er ændret på optagelseskravene, lyder det fra Anne Krogh.

Udover mangel på ansøgere som kunne opfylde kravet om fem års erhvervserfaring, så vurderer Anne Krogh, at økonomien også har haft indflydelse på, at de tomme pladser på merituddannelsen ikke er blevet besat.

- Vi håber, at der med den nye finanslov bliver mulighed for, at flere kommuner vil understøtte, at deres pædagogmedhjælpere får en merituddannelse, idet der afsat ekstra midler til opkvalificering af pædagogisk personale frem mod 2030. Hos UCN vil vi gerne gå i tæt samarbejde med kommunerne i Nordjylland om at udvikle nye tilrettelæggelsesmodeller, hvis kommunerne har behov for det. Vi deltager gerne i dialog om fremtidige kommunesamarbejder, der kan fører frem til, at flere medhjælpere kan blive uddannet, siger uddannelseschefen.

Meritpædagoguddannelsen på UCN tilbyder aktuelt to faglige specialiseringer i form af dagtilbud samt special- og socialpædagogik. Dispensationen til at sænke optagelseskravet til to års erhvervserfaring gælder i første omgang til udgangen af 2025, hvorefter effekten skal evalueres.

Læs mere om uddannelsen

For yderligere information

Anne Krogh, uddannelseschef pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen UCN
Telefon 7269 0480