12. januar 2021

UCN mod nye kyster – men målet kender vi

Vi har netop godkendt en strategi for UCN frem til 2030, som på en række områder vil transformere UCN og måden, vi skaber uddannelse, videreuddannelse og forskning på. Samtidig er vi ikke et øjeblik i tvivl om, hvor rejsen vil føre os hen, skriver bestyrelsesformand og rektor på UCN i dette indlæg.

Af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard og rektor Lene Augusta Jørgensen, Professionshøjskolen UCN

Det kan lyde som lidt af et paradoks.

At man begiver sig ud på en 10 år lang rejse, hvor man vil miste fodfæstet, hvor man vil komme til nye steder og erkendelser, og hvor rute og transportform er fuldstændig ukendt – men hvor man alligevel har en klar forestilling om, hvor man vil ende 10 år senere.

Ikke desto mindre er det præcis den situation, vi står i på Professionshøjskolen UCN.

Vi har netop godkendt en strategi for UCN frem til 2030, som på en række områder vil transformere UCN og måden, vi skaber uddannelse, videreuddannelse og forskning på. Samtidig er vi ikke et øjeblik i tvivl om, hvor rejsen vil føre os hen.


Rektor Lene Augusta Jørgensen og bestyrelsesformand Poul Knudsgaard, Professionshøjskolen UCN

De forandringer, vi ser foran os, handler om, at UCN i løbet af de kommende 10 år vil ændre sig fra en uddannelsesinstitution till en vidensinstitution på internationalt niveau.

Det lyder enkelt og tilforladeligt, men det dækker over en række væsentlige forandringer, som hænger tæt sammen med udviklingen i Nordjylland.

Den første forandring handler om viden. Virksomheder og offentlige arbejdspladser i Nordjylland lever i en mere og mere kompleks virkelighed, hvor det er svært at træffe de rigtige valg. For at træffe rigtige valg kræves viden, og denne viden kommer især via uddannelse og videreuddannelse. Vi tror på, at mere vidensbaserede uddannelser og videreuddannelser er den rigtige vej at gå, når vi skal ruste Nordjylland til fremtiden. Det betyder, at UCN skal blive endnu bedre til at skabe og anvende viden – uden at vi bliver for teoretiske og abstrakte og dermed sætter vores tætte forhold til virksomhederne og offentlige arbejdspladser over styr. Vi skal kunne levere viden i øjenhøjde og holde fast i vores fokus på hverdagens udfordringer.

Den anden forandring handler om uddannelse. UCN har siden 2008 uddannet kompetente professionelle medarbejdere til skoler, børnehaver, hospitaler, sundhedshuse, banker, forsikring, industri, turisme og handel. Kort sagt hele det offentlige og private Nordjylland. I fremtiden vil vi fortsat lægge vægt på at uddanne handlekraftige og selvstændige fagpersoner via en særlig ”tredje vej” mellem det akademiske og det håndværksprægede, som kan gå ud og gøre en forskel fra dag et og samtidig kunne vokse på den lange bane. Vi tror her på, at vi skal gøre vores dimittender endnu bedre til at arbejde sammen på tværs og se ud over eget fagområde, og at vi på den måde bedst udvikler Nordjylland.

Den tredje forandring handler om samarbejde. UCN har i dag en bred kontakt til virksomheder og offentlige arbejdspladser i hele den nordjyske region, og vi samarbejder om alt fra konkrete praktikforløb inden for en bestemt uddannelse til brede partnerskabsaftaler om udviklingen i en hel kommune. Vi tror på, at vi kan blive endnu bedre til at udvikle dette samarbejde og videreføre den særlige nordjyske kultur for at ”rykke sammen i bussen og løfte i flok”.

Den sidste forandring handler om os selv. UCN har godt 900 medarbejdere ansat på seks adresser i Nordjylland, som dedikeret arbejder med uddannelse, videreuddannelse, forskning og innovation. Når vi skal lykkes med ovenstående, skal vi være rigtig gode til at være store og små på samme tid. Store nok til at bygge viden og kompetencer på tværs. Små nok til at den enkelte studerende og virksomhed oplever forståelse og nærhed.  

Vi tror på, at vi kan lykkes med at skabe et nyt UCN, som i 2030 stadig vil være hele Nordjyllands professionshøjskole, men på en ny og endnu bedre måde. Vi skal ikke redde hele verden – vi er fuldt ud tilfredse med at stå skulder ved skulder med den region, som vi er en del af.

Det er lige præcis der, vi kommer til at ende i 2030.