23. april 2021

Nyt projekt lover børn mere legende pædagogisk personale

​Et nyt udviklingsprojekt ”Leg For Dig” skal skabe videreuddannelsesformater til pædagogfeltet, som bygger på en legende tilgang til læring.

Projektet vil i tæt samarbejde med pædagogisk personale i hele landet udforske, afprøve og kvalificere nytænkende efter- og videreuddannelsesforløb til alle i det pædagogiske felt. Professionshøjskolen UCN står sammen med landets øvrige professionshøjskoler og LEGO Fonden bag projektet. ”Leg For Dig” er unikt, fordi det henvender sig til alle voksne i børnenes hverdag, uanset om man er dagplejer, pædagog, pædagogmedhjælper, pædagogisk assistent, skolepædagog eller pædagogisk leder.

Legende læring kan både stimulere børns fantasi og nysgerrighed samt bidrage til at styrke og bevare deres lyst til at lære. De seneste år har flere nationale og internationale studier vist en tendens til, at børns læringsmotivation falder i takt med, at de bliver ældre (Rasmussen m.fl., 2018). I VIVEs evaluering af folkeskolereformen fra 2017 giver flere af de adspurgte lærere og pædagoger udtryk for, at de mangler kompetencer til at sikre interessante aktiviteter - særligt i forhold til de læringsunderstøttende aktiviteter, hvor der skal arbejdes med en mere legende tilgang til læring.

I Leg For Dig-projektet får pædagogisk personale mulighed for at udvide deres forståelse og kompetencer i forhold til legefaglighed og legens betydning for børns udvikling. Projektet udmærker sig ved at invitere en bred række aktører inden for pædagogfeltet, herunder pædagogisk personale, faglige organisationer, KL og førende forskere i feltet, med ind i en fælles udforskning af, hvordan man kan skræddersy uddannelsesformater, som imødekommer behovene i praksis.


Projektet lover mere legende pædagogisk personale i blandt andet landets børnehaver.

Ifølge en undersøgelse fra EVA er der et behov for at nytænke efter- og videreuddannelsestilbud til pædagogisk personale (EVA, 2020). Leg For Dig-projektet er bygget op omkring en vekselvirkning mellem at undersøge og afprøve nye måder at rammesætte pædagogisk personales faglighed på med afsæt i legen. Deltagerne kommer til at teste en bred vifte af nytænkte udviklingsforløb, som danner grundlag for mere målrettet, vedkommende og tilgængelig videreuddannelse af voksne, som støtter børn i deres udvikling, trivsel og dannelse.

Professor emeritus i småbørnspædagogik på DPU, Aarhus Universitet, Stig Broström, siger om projektet:

Det pædagogiske personale varetager en af de vigtigste opgaver i vores samfund, nemlig vores børns opvækst og mere specifikt deres trivsel, læring, udvikling og dannelse. Der er behov for projekter som Leg For Dig, som tager højde for behovene i praksis og forstår, at pædagogens faglighed udfolder sig og skal udvikles i mødet med børnene. En af de store udfordringer inden for videreuddannelse i pædagogfeltet er, at den foregår isoleret fra den pædagogiske hverdag. Leg For Dig-projektet insisterer på, at udvikling finder sted i praksis – og med praksis. Legen er et af de stærkeste kendetegn i dansk pædagogisk tradition, og det glæder mig, at der nu kommer et initiativ, der bringer legen i spil i øjenhøjde blandt dem, der gør en kæmpe forskel for vores børn i hverdagen.        

Landets seks professionshøjskoler står sammen med LEGO Fonden bag Leg For Dig-projektet, som understøttes med en fondsbevilling på 17 mio. kr. Projektet forventer at inddrage 20 procent af det pædagogiske personale på børneområdet i Danmark i udviklingen af nye efter- og videreuddannelsesformater og er foreløbig rammesat til 2023. Projektet er på nuværende tidspunkt i sin udviklingsfase og er fra januar 2022 klar til at lave de første afprøvninger i samarbejde med praksis.

Leg For Dig er et initiativ under det landsdækkende Playful Learning-program, som arbejder for at fremme børns kreative, legende og eksperimenterende tilgang til verden. Playful Learning-programmets hensigt er at skabe en national bevægelse for pædagogisk udvikling med legens kvaliteter som afsæt. En bevægelse som skal bidrage til at styrke kvaliteten i vores måde at møde børn i dagtilbud og skoler på.

For yderligere information

Trine Lolk Haslam, konsulent
tlh@ucn.dk, tlf: 72690333