01. juni 2021

Debat: Spil ikke hasard med vores velfærdsuddannelser

Udflytning af studiepladser på uddannelserne til pædagog, lærer og sygeplejersker risikerer at have den modsatte effekt end den, regeringen ønsker med det nye udspil om flere uddannelser til hele landet, skriver UCN's rektor og uddannelsesdirektør i dette indlæg.

Af Lene Augusta Jørgensen og Peter Møller Pedersen, hhv. rektor og uddannelsesdirektør på Professionshøjskolen UCN

Hos Professionshøjskolen UCN ved vi om nogen, hvor vigtigt det er at tilbyde kvalitetsuddannelser til hele regionen, og vi har allerede stærke studiemiljøer i både Thisted og Hjørring. Men det er med bekymring, at vi ser på regnestykket i regeringens ambition om at udbyde 60 procent af studiepladserne på de store velfærdsuddannelser uden for de fire største byer. Hvis det bliver vedtaget, vil det med al sandsynlighed betyde, at vi skal flytte et væsentligt antal studiepladser væk fra Aalborg og placere dem f.eks. på vores campusser i Thisted og Hjørring.

Det til trods for at vi oplever en markant større søgning til vores uddannelser i Aalborg end i oplandsbyerne, og i en tid hvor vi generelt oplever faldende ansøgertal på uddannelserne til netop pædagog, lærer og sygeplejerske. Analyser viser, at vi om få år risikerer alvorlig mangel på uddannet arbejdskraft på disse områder, og vi frygter at endnu færre unge vil vælge uddannelserne, hvis de ikke kan læse i de storbyer, som de ønsker at tilbringe deres studieår i. Samtidig bliver der generelt færre unge til at søge ind på de videregående uddannelser. Frem mod 2030 vil der i Danmark være 8 pct. færre 17-årige end i dag – svarende til knap 6.000.

Udfordringen med at få uddannet nok sygeplejersker, lærere og pædagoger handler således ikke om at ændre på geografien. Uddannelserne til lærere, sygeplejerske og pædagog findes allerede flere steder i alle regioner. Det handler i stedet om at løfte uddannelserne i timetal og økonomi, og vi skal have gjort jobbene endnu mere interessante og udviklingsorienterede.


Rektor Lene Augusta Jørgensen og uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen, Professionshøjskolen UCN

Ser vi på landets største uddannelse, pædagoguddannelsen, så er ansøgertallet faldet med 38 procent på vores campus i Thisted siden 2017. Sidste år fik vi kun lige akkurat nok ansøgere til, at vi kunne fylde studiepladserne i byen. Samtidig måtte vi afvise ansøgere i Aalborg. Hvis fordelingen skal være 60/40 mellem oplandsbyer og storbyer, sådan som regeringen foreslår, så vil det formentlig betyde, at vi skal flytte op mod 119 studiepladser væk fra Aalborg.

Det er et stort eksperiment og vi ved ikke, om de unge vil følge med pladserne mod Thisted og Hjørring, men vi er yderst bekymrede for, at det ikke er tilfældet. Allerede i dag ser vi studerende, der bor i Aalborg, men læser i Hjørring - og som har et ønske om at blive overflyttet til den tilsvarende uddannelse i Aalborg. Samtidig vil det kræve, at vi kan finde de mange ekstra praktikpladser uden for Aalborg Kommune. En svær opgave som vil lægge stort pres på de kommunale institutioner.

Læreruddannelsen har gennem flere år haft vanskeligt ved at tiltrække nok unge til at sikre, at der er nok uddannede lærere til at tage over i takt med generationsskiftet på lærerværelserne på landets folkeskoler. Hos UCN har vi hvert år tomme pladser på studiet i Aalborg og Hjørring, og særligt i Hjørring har vi ikke nok ansøgere til at fylde pladserne. Til trods for at vi har en velfungerende uddannelse med en lang historie i Vendsyssel og et godt studiemiljø. Her kan 60/40-fordelingen komme til at betyde, at vi skal flytte 140 pladser væk fra Aalborg.

Vi frygter, at flere derfor vil vælge et alternativ til læreruddannelsen, og vi ender med endnu flere tomme pladser. På sygeplejerskeuddannelsen skal vi udflytte knap 50 pladser. Det er at gamble med de uddannelser, der er livsnerven i vores velfærdssamfund.

Vi vil meget gerne indgå i en dialog med politikerne om, hvordan vi bedst sikrer, at endnu flere unge får en videregående uddannelse i hele regionen. Vi tror desværre ikke på, at løsningen ligger i at flytte studiepladser på de store velfærdsuddannelser, som allerede kæmper for de unges gunst og ser mod en fremtid, hvor der bliver endnu færre potentielle ansøgere som følge af små årgange.