25. juni 2021

UCN skal nedlægge internationale uddannelser: Helt forkert beslutning

Et politisk flertal har indgået en aftale, som betyder, at alle professionshøjskjoler og erhvervsakademier med få undtagelser ikke længere må udbyde engelsksprogede uddannelser. Beslutningen omfatter også UCN, som dermed ikke må optage studerende på de engelsksprogede uddannelser fra 2022.

- Det er en sorgens dag og en politisk beslutning, som vi kun dybt kan beklage både for Nordjylland og for UCN. Vi er stolte af at have internationale uddannelser af høj kvalitet på UCN, og i min optik er det en kortsigtet og helt forkert beslutning at lukke dem. Der er netop brug for medarbejdere med internationale kompetencer i et lille land som Danmark, hvor vi er dybt afhængige af samarbejde med resten af verden, siger rektor Lene Augusta Jørgensen.

Læs den politiske aftale her.

Beslutningen betyder, at de engelsksprogede udbud skal lukke for optag fra 2022. Nuværende studerende på engelsksprogede udbud kan færdiggøre deres studier, og UCN kan fortsat optage nye studerende på de 14 internationale uddannelser i 2021.  

 - Det er en beslutning, som har været undervejs i et stykke tid, og vi har efter bedste evne forsøgt at gøre opmærksom på, hvilke uheldige konsekvenser en sådan beslutning vil få, og hvilke fremskridt, der er sket i både fastholdelsen og beskæftigelsen af internationale studerende. Vi vil fortsat arbejde med at reducere omfang og konsekvenser af den indgåede aftale for UCN, forklarer rektor Lene Augusta Jørgensen.  

Den politiske aftale skal dels finansiere regeringens udspil om uddannelse til hele landet, dels minimere udgifterne til SU til EU-studerende, der har været stigende de senere år. 

Påvirker hele UCN

Det forventes, at UCN får mulighed for at konvertere en del af de internationale studiepladser til de danske uddannelser. Herudover er der mange uafklarede punkter, som rektoratet regner med at få afklaret i den nærmeste tid. 

- Beslutningen er et hårdt slag for os, og det vil utvivlsomt komme til at påvirke mange studerende og ansatte. Det er endnu for tidligt at sige i hvilket omfang, men det vil medføre besparelser, ikke kun på de engelsksprogede udbud men hele UCN. Vi må nu se nærmere ind i, hvad beslutningen betyder, og hvordan vi kan videreføre vores stærke faglige miljøer og sikre den bedst mulige proces for både medarbejdere, studerende og aftagere, siger Lene Augusta Jørgensen.  

Rektor forventer, at der hurtigst muligt vil blive lagt en procesplan for, hvordan beslutningen skal omsættes i praksis, og beslutningen skal drøftes i forskellige ledelsesfora samt HSU, HAMU og bestyrelsen.  

- Selv om beslutningen især vedrører de engelsksprogede uddannelser, så er det en beslutning, som vil få afledte konsekvenser for hele UCN. Så vi kommer til at stå sammen om, hvordan vi håndterer dette, og vi skal have det drøftet i forskellige fora, siger Lene Augusta Jørgensen.  

UCN har årligt 439 engelsksprogede studiepladser fordelt på 14 uddannelser ud af samlet set 4.175. Det svarer til ca. 10 % af studiepladserne. Omkring 1.000 internationale studerende læser på UCN.

Kontakt:

  • Lene Augusta Jørgensen, rektor på Professionshøjskolen UCN, tlf.nr.: 7269 0100

Af Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation