05. juli 2021

Behov for at flere vælger velfærdsuddannelserne

Godt 4.200 havde en af Professionshøjskolen UCN’s uddannelser øverst på ønskesedlen, da ansøgningsfristen for de videregående uddannelser udløb. Desværre er der et fald i søgningen til blandt andet de store velfærdsuddannelser.

Interessen for at læse på UCN er stort set uændret i forhold til sidste år. Der er et samlet fald i 1. prioritetsansøgere på 1 procent sammenlignet med 2020, hvor der var stor søgning til de videregående uddannelser generelt. Rektor Lene Augusta Jørgensen kalder faldet forventet blandt andet set i lyset af, at flere forventes at tage et sabbatår modsat sidste sommer, hvor det kunne være vanskeligt for de unge at rejse eller finde arbejde.

Hun er dog bekymret over udviklingen i søgningen til velfærdsuddannelserne, hvor der ses et fald i ansøgere til både lærer, pædagog og sygeplejerske.

- Samfundet har behov for, at flere søger ind på de store velfærdsuddannelser. Vi har nye undersøgelser der viser, at der om bare 10 år vil være mangel på lærere, pædagoger og sygeplejersker – også i Nordjylland - hvis der ikke bliver uddannet flere. Vi har fortsat flere ansøgere end studiepladser på både pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne, men det er bekymrende, at vi igen i år ser et fald, siger Lene Augusta Jørgensen.

På læreruddannelsen har det desværre gennem flere år ikke været muligt at fylde alle studiepladser, og med i alt 286 1. prioritetsansøgninger til UCN’s læreruddannelse fortsætter denne udfordring, da søgningen ligger 14 procent under sidste års søgning.

Sårbart for små udbud

En anden tendens, som giver grund til bekymring hos Lene Augusta Jørgensen, er interessen for UCN ’s mindre udbud.

- Vi kan se et fald i ansøgere på flere af de udbud, hvor vi allerede har små hold eller oplever begrænset søgning. Det skaber en sårbar situation, da udsvingene i antallet af studerende har stor betydning for de små udbud, siger hun.

Stor interesse for ny uddannelse

Ansøgertallene vidner også om stor interesse på andre områder. Blandt andet har hele 157 den nye uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator, som erstatter uddannelsen som lægesekretær, som deres 1. prioritet. Med 66 studiepladser på den nye uddannelser, betyder det desværre, at flere ikke kommer ind på drømmestudiet.

Også på flere af de tekniske uddannelser er der fremgang at spore blandt andet på uddannelsen til bygningskonstruktør, hvor i alt 217 har søgt ind som 1. prioritet, hvilket svarer til en stigning på 13 procent sammenlignet med sidste år.  

- Efter flere års vækst på vores businessuddannelser ser vi et mindre fald i antallet af ansøgere, men tallene dækker også over fremgang på nogle uddannelser. Eksempelvis har 11 procent flere end sidste år sat finansøkonom på UCN som deres 1. prioritet, siger UCN’s rektor.

Ansøgertal for UCN

Se oversigt over antallet af ansøgere på UCN’s uddannelser pr. 5. juli 2021 (PDF)

For yderligere information

Lene Augusta Jørgensen
Rektor Professionshøjskolen UCN
Telefon 7269 0100

Af Mette Green, meg@ucn.dk, UCN Kommunikation