02. september 2021

Peter Møller Pedersen konstitueres som rektor på UCN

UCN’s uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen konstitueres som rektor på UCN frem til 31/12 2021, hvorefter en ny rektor forventes ansat.

Konstitueringen af Peter Møller Pedersen er en følge af, at rektor Lene Augusta Jørgensen fra 1. september 2021 er trådt ud af den daglige drift og således ikke længere er fungerende rektor.

Lene Augusta Jørgensen har besluttet, at hun ikke ønsker at genansøge stillingen som rektor, der er i opslag og forlænget frem til 28. september. Hun fratræder UCN ved årets udgang.

-  Det har ikke været en let beslutning, men den rigtige for mig på nuværende tidspunkt. Jeg er stolt over den tid, jeg har været en del af UCN. Vi er blevet institutionsakkrediteret. Vi har gode solide uddannelser, og vi har opbygget et fundament for at udvikle og videnbasere vores mange aktiviteter. UCN skaber værdi for vores samfund og region, og det har vi grund til at være stolte af, siger Lene Augusta Jørgensen, der har været rektor for UCN siden 2014.

Bestyrelsesformand Poul Knudsgaard takker Lene Augusta Jørgensen for den store indsats i UCN.

- Lene har været rektor for UCN i en meget vigtig periode og været med til at sikre, at UCN i dag står med et rigtigt godt udgangspunkt for at realisere ambitionerne i UCN’s nye strategi, siger Poul Knudsgaard.

I Peter Møller Pedersens periode som konstitueret rektor, konstitueres uddannelseschef Henriette Eduardsen som uddannelsesdirektør og vil således indgå i UCN’s rektorat.

 - Vi har haft en drøftelse af, hvordan vi kan få tingene til at fungere så smidigt som muligt, og jeg er sikker på, at vi nok skal få det til at fungere. Det er afgørende, at vi har en velfungerende ledelseskæde til at håndtere de meget væsentlige opgaver, der ligger i dette efterår, ikke mindst de meget vigtige forhandlinger vedr. de politiske forlig på uddannelsesområdet, forklarer konstitueret rektor Peter Møller Pedersen.


Peter Møller Pedersen konstitueres som rektor på Professionshøjskolen UCN frem til årets udgang.

I UCN’s bestyrelse er der stort fokus på at bakke op om den konstituerede ledelse og på at få ansættelsen af ny rektor på plads.

 - Vi har fundet en løsning, som vi i bestyrelsen bakker fuldt ud op om. Vi er meget opmærksomme på, at UCN befinder sig i en række svære omstillinger, og udover at støtte den konstituerede ledelse har vi i bestyrelsen stort fokus på at få gennemført en vellykket rekrutteringsproces til stillingen som rektor, siger Poul Knudsgaard.

Konstitueret rektor Peter Møller Pedersen har været uddannelsesdirektør for UCN siden 2017. Han er uddannet cand.mag. i samfundsfag og kommunikation og har en ph.d. i uddannelsesforskning.

Stillingen som rektor forventes besat per 1. januar 2022.

Kontakt:

  • Poul Knudsgaard, bestyrelsesformand for UCN, tlf.nr.: 2086 8621, e-mail: pkn@aalborg.dk

Af Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation