04. oktober 2021

UCN-studerende med i opløbet om pris for bedste bachelorprojekt

Tre bachelorprojekter fra læreruddannelsen på UCN er blandt de nominerede til prisen Lærerprofession.dk, som hvert år belønner ekstraordinært gode projekter inden for lærerfaget.

OBS: Denne artikel er opdateret 12. oktober, da Lærerprofession.dk i første omgang havde glemt at offentliggøre én af de nominerede. Nu er alle 11 nominerede projekter offentliggjort, og Vibeke Elena Hansen er dermed tilføjet denne artikel, da hun ikke fremgik af den første oversigt over nominerede. 

Sara Lisborg, Vibeke Elena Hansen, Cathrine Carøe Larsen og Anne Juul kan ranke rygge og være ekstra stolte over de bachelorprojekter, som de i sommers afsluttede deres læreruddannelse med. De er nemlig alle fire nominerede til at vinde prisen for årets bedste projekt. Sara Lisborg med et projekt om dansk på mellemtrinet. Vibeke Elena Hansen med sit projekt om problembehandling i matematik, og Cathrine Carøe Larsen og Anne Juul med et fælles projekt omhandlende elever med autismespektrumforstyrrelser.

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet. Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Uafhængige dommere med kendskab til skolen - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere - finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Lærerprofession.dk drives i fællesskab af professionshøjskolerne og fagbladet Folkeskolen / folkeskolen.dk.


Sara Lisborg

Sara Lisborg konkluderer i sit projekt blandt andet, at en sansende og kropslig tilgang til undervisningen i dansk kan skabe nye fortællinger om eleverne.

- Som lærer må man være bevidst om de narrativer, man får skabt om sine elever, da disse vil influere måden, hvorpå eleverne opfatter sig selv - personligt og fagligt. Læreren må tilmed nuancere i sine narrativer for ikke at risikere at forankre eleverne i én given position - og her kan æstetiske læreprocesser komme læreren til undsætning, siger Sara Lisborg i sit projekt om netop æstetiske læreprocesser.

Læs mere om Sara Lisborgs projekt på Folkskolen.dk.

Cathrine Carøe Larsen og Anne Juul konkluderer i deres projekt, at elever med autismespektrumforstyrrelser kan få udbytte af undervisning i filosofi.

”Hvordan kan læreren i kristendomskundskab udøve en filosofisk undervisning, så elever med autismespektrumforstyrrelser i specialundervisningstilbud kan deltage i og profitere heraf, i overensstemmelse med kompetenceområdet livsfilosofi og etik”. Sådan lyder spørgsmålet som danner grundlaget for deres projekt, der nu er blandt de nominerede til Lærerprofession.dk-prisen for årets bedste bachelorprojekt fra læreruddannelsen.


Cathrine Carøe Larsen og Anne Juul.

Læs mere om Cathrine Carøe Larsen og Anne Juuls projekt på Folkskolen.dk.

Vibeke Elena Hansen fra UCN's læreruddannelse i Hjørring er også blandt de nominerede til prisen. Hun konkluderer i sit projekt at arbejde med problembehandling i matematik fremmer kreativ tænkning og handleparathed hos eleverne.

- Eleverne synes, at det er sjovt og letter arbejdet, når de anvender konkrete repræsentationer i løsningen af et matematisk problem, fortæller Vibeke Elena Hansen, der i øvrigt var den første på UCN's læreruddannelse i Hjørring til at gennemføre et særligt talentforløb sideløbende med sin læreruddannelse.


Vibeke Elena Hansen

Læs mere om Vibeke Elena Hansens projekt på Folkeskolen.dk

Årets priser uddeles ved en fest 26. november

Af Mette Green, meg@ucn.dk, UCN Kommunikation