23. november 2021

Traditioner og regler spænder ben for mere træ i danske byggerier

Anvendelse af træ spiller en nøglerolle i forbindelse med den grønne omstilling af byggebranchen, men den danske byggebranche kan ikke følge med udviklingen i resten af Europa. En ny undersøgelse fra Professionshøjskolen UCN har set nærmere på hvorfor.

I Europa er der i disse år godt gang i opførelsen af fleretagers bygninger udført primært i træ, ikke mindst i Norge, Sverige og Finland. Ser man på danske nybyggerier, er tendensen ikke helt den samme. Her er 8 procent af bygningerne konstrueret i træ. Ifølge regeringens strategi for en global klimaindsats skal det løftes til 20 procent frem mod 2030.

 - Forskning viser at en stigning i anvendelse af træ i byggeriet på 10 procent vil spare 2 millioner tons CO2 i løbet af de næste 10 år. Der er et kæmpe potentiale, og det er afgørende for den grønne omstilling, at træ bliver et langt mere naturligt valg af byggemateriale, end det er i dag, forklarer Aysar Dawod Selman, lektor på UCN’s byggeriuddannelser.

Hun er én af initiativtagerne til undersøgelsen, der tager temperaturen på den danske byggebranches holdning til anvendelse af træ i byggeriet. 155 aktører fra byggebranchen – herunder arkitekter, rådgivere, professionelle bygherrer og kommuner – har deltaget i undersøgelsen. Alle med mere end 10 medarbejdere.

Undersøgelsen peger på traditioner i branchen, udfordringer ift. det danske bygningsreglement og manglende erfaring og viden som hovedårsager til, at udviklingen mod at bruge mere træ ikke for alvor tager fart.

Bygningsreglement er en stopklods

Træ er først og fremmest anvendt i lavt byggeri såsom énfamiliehuse i Danmark. Når der skal bygges med træ i byggerier over tre etager, er bygningsreglementets brandkrav i dag en stor forhindring.

 - Det er vi nødt til at kigge på, hvis vi skal have flere høje bygninger opført med høj en grad af træ som materiale. Samtidig kan vi se, at mange aktører i byggebranchen mangler viden om hvilke løsninger, der findes for at kunne overholde kravene, som især drejer sig om dokumentation for brandimprægnering, fortæller Aysar Dawod Selman.

Hun fremhæver, at en trækonstruktion er brandsikker, når den er velprojekteret, og det er derfor afgørende at integrere ekspertise fra erfarne ingeniører, bygningskonstruktører og arkitekter på området. Særligt ingeniører har ofte mere erfaring med at løse de tekniske udfordringer i forhold til eksempel brand, fugt og lyd, viser undersøgelsen.

I undersøgelsen har byggeriuddannelserne på UCN mere specifikt spurgt til udfordringerne med træ som bærende konstruktion samt som udvendig og indvendig beklædning. Aktørerne giver udtryk for, at udfordringerne udover brandsikkerhed handler om træets følsomhed over for fugtoptagelse og klimaets påvirkning på træet på den lange bane, hvilket potentielt kan føre til højere vedligeholdelsesomkostninger.

Brug for mere viden

Langt hovedparten af respondenterne i undersøgelsen er imidlertid enige i, at der er en række fordele forbundet med at bruge mere træ i byggeriet.

 - Vi er nødt til at gøre mere opmærksom på fordelene ved at anvende træ, hvis vi skal gøre op med traditionerne og få flere i branchen med, især bygherrerne. Og så skal vi have flere arkitekter og ingeniører til at få øjnene op for at bruge træ som byggemateriale, bl.a. ved at kigge mod de gode erfaringer fra udlandet. Træ er et klimavenligt og genanvendeligt materiale, som ikke forurener og ikke medfører en masse uhensigtsmæssigt spild, fortæller Aysar Dawod Selman.

Resultaterne viser ifølge Aysar Dawod Selman, at der er behov for videreuddannelse af branchen, og uddannelserne til byggebranchen har samtidig et stort ansvar i forhold til at klæde fremtidens bygningskonstruktører, ingeniører, arkitekter og tømrere på til både at vælge og arbejde med bæredygtige byggematerialer såsom træ.

Fakta om undersøgelsen:

  • Undersøgelsen hedder ”Holdninger til træanvendelse i den danske byggesektor” og er gennemført af byggeriuddannelserne på Professionshøjskolen UCN.
  • 155 aktører fra byggebranchen – herunder arkitekter, rådgivere, professionelle bygherrer og kommuner – har deltaget i onlineundersøgelsen, der bestod af både en kvantitativ og kvalitativ del. Alle med mere end 10 medarbejdere.
  • 83 % af respondenterne bekræftede betydelige fordele forbundet med trækonstruktion, især i forhold til miljømæssige og sociale fordele.
  • 57% af repondenterne angiver, at der er en række udfordringer forbundet med at bruge træ som byggemateriale. Det drejer sig især om brandsikkerhed, fugtproblemer, akustik og lydisolering samt vedligeholdelse.

Mere info – kontakt:

Af Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation