26. november 2021

Årets bedste lærer-bachelor er skrevet af UCN-dimittend

Vibeke Elena Hansen sluttede før sommerferien sin læreruddannelse på UCN i Hjørring med at skrive bachelorprojekt om, hvordan elever kan undersøge virkelige problemer i matematik. Opgaven er så god, at den 26. november er blevet udnævnt til landets bedste af lærerprofession.dk.

Matematik handler ofte om at løse opgaver i lærebogen, hvor der står, om eleverne for eksempel skal lægge tal sammen eller trække dem fra hinanden. Men matematik kan også handle om at løse problemer. Så skal eleverne selv finde ud af, hvilken type matematik de skal bruge. Meget forskning tyder på, at den type matematik kan føre til, at eleverne lærer mere. Alligevel bruger de færreste lærere tilgangen.

I den afsluttende bacheloropgave på læreruddannelsen kastede Vibeke Elena Hansen sig ud i at undersøge, hvordan man kan bruge såkaldt ”fysiske repræsentationer” – som kan være alt fra centicubes til tørrede pastaskruer, når elever skal løse problemer i matematik.

- Det er interessant, fordi eleverne kan lære på en anden måde, end når man går frem efter en lærebog. De får hukommelsesknager – i form af deres erfaringer – de kan hænge deres viden op på. Når de har arbejdet konkret med et problem og haft materiale i hånden, kan de simpelthen bedre huske det, forklarer Vibeke Elena Hansen, der i dag arbejder på Poulstrup Friskole & Børnehus.


Vibeke Elena Hansen måtte desværre nøjes med at være med online, da en corona-isolation forhindrede hende i at deltage i prisoverrækkelsen i København.

Vibeke Elena Hansen afprøvede tilgangen på elever i 3. og 4 klasse. Umiddelbart var eleverne frustrerede, hvilket hun tilskriver, at de er vant til en anden tilgang.

- Det er forventeligt, at eleverne bliver frustrerede, fordi problembehandlingen bryder med vante rutiner. De skal finde en ny måde at arbejde på, siger hun.

Til gengæld virkede tilgangen motiverende for eleverne.

- Det gør matematikken mere virkelighedsnær og nemmere at relatere til. Samtidig oplevede flere elever, at matematikken blev til en leg, og de havde det sjovt, fortæller prisvinderen.

Roses af dommerkomiteen

I begrundelsen for, hvorfor netop Vibeke Elena Hansen får prisen fra Lærerprofession.dk, står der:

”Et eksemplarisk projekt, som med imponerende akademisk sikkerhed behandler essensen af lærerfaglighed – nemlig at møde og forstå eleverne, når de forsøger at lære noget fagligt, og tage afsæt i det møde i undervisningen. Problemstillingen er hverdag for en matematiklærer, men behandlingen original. Vibeke Helena Hansens projekt er suverænt på alle niveauer: fagdidaktisk fintfølende i casestudiets dialoger med eleverne og samtidig velskrevet og præget af imponerende overblik og teoretisk flyvehøjde.”

Her kan du læse mere om Vibeke Elena Hansens projekt

Vibeke Elena Hansens opgave blev udnævnt til årets bedste ved en prisfest på Københavns Professionshøjskole, hvor Lærerprofession.dk for 10. gang hyldede lærerfagligheden ved at prisbelønne landets bedste lærerbachelor- og diplomprojekter. Hun modtager 10.000 kroner.

Lærerprofession.dk drives af landets professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen i fællesskab. Udover priserne for de bedste afslutningsprojekter fra læreruddannelsen, uddeles der priser til de bedste diplomprojekter fra lærernes efteruddannelse. Desuden uddeles en særpris til det bedste projekt om grundskolens muligheder for og udfordringer med at bidrage til elevernes dannelse.

Dommerkomiteerne er uafhængige, og medlemmerne er lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og universitetsforskere.