16. maj 2022

Nyt EU-projekt skal styrke borgeres sundhed via teknologi

UCN er med i et nyt stort Horizon Europe-projekt, der skal gøre det lettere for borgere i EU at bruge digitale teknologier til at styrke deres egen sundhed og velbefindende.

14 partnere fra 10 forskellige lande i EU er med i projektet, der hedder IDEAHL (Improving Digital Empowerment for Active Healthy Living).


Fra UCN deltager Diana Schack Thoft (i midten af billedet), forskningsleder og docent i forskningsindsatsen Sundhed og Anvendt Teknologi samt lektor og ph.d. Annette Pedersen (tv) og adjunkt og ph.d. Lisa Korsbakke Emtekær Hæsum (th) - begge tilknyttet sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg og Thisted.

- Der er et uudnyttet potentiale i forhold til at identificere borgernes digitale sundhedskompetencer og støtte disse ift. at øge brugen af digitale teknologier. Sammen med vores europæiske partnere skal vi via involvering af forskellige borgergrupper og politiske beslutningstagere i EU udvikle en europæisk digital Health Literacy Strategy. I Danmark vil vi bl.a. involvere børn og omsorgsgivere i arbejdet, siger forskningsleder og docent Diana Schack Thoft.

Projektet vil ligeledes bidrage til at opdatere det eksisterende europæiske Health Literacy Atlas, der er en webbaseret oversigt over sundhedskompetencer i lande over hele kloden. Projektet er støttet af Horizon Europe-programmet og har et budget på knap 3 mio. euro. Projektet løber de næste to år fra medio 2022-2024.

Kontakt:

  • Diana Schack Thoft, forskningsleder og docent på Professionshøjskolen UCN, tlf.nr.: 7269 1056

Af Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation