17. maj 2022

Mads Duedahl er ny formand for UCN’s bestyrelse

Den nyvalgte bestyrelse for Professionshøjskolen UCN har fået en solid regional forankring i det offentlige og private Nordjylland. Den nye bestyrelsesformand, Mads Duedahl (V), er stærkt optaget af at sikre, at UCN i endnu højere grad rustes til at uddanne fremtidens arbejdskraft til sygehuse, skoler, børnehaver og hele det private erhvervsliv.

Regionsrådsformand Mads Duedahl (V) bliver i de kommende fire år formand for bestyrelsen på Professionshøjskolen UCN, og han kommer til at udgøre et formandskab sammen med næstformand Richard Fynbo, der til daglig er direktør for virksomheden Fynbo Foods i Vrå. Det faldt på plads, da den nyvalgte bestyrelse holdt konstituerende møde tirsdag 17. maj.


Regionsrådsformand Mads Duedahl (V) er ny bestyrelsesformand for Professionshøjskolen UCN (foto: Region Nordjylland)

Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCN består af 14 medlemmer, hvoraf de fire repræsenterer studerende og medarbejdere. De øvrige 10 er enten udpeget af organisationer eller selvsupplerende medlemmer udpeget med særlig indsigt i eksempelvis forskning, uddannelse eller dele af det regionale erhvervsliv.

- Jeg ser meget frem til opgaven. UCN har en nøglerolle i at sikre arbejdskraft til det nordjyske arbejdsmarked. Det er afgørende for Nordjylland at have en stærk professionshøjskole, der kan uddanne de dygtige sygeplejersker, radiografer, lærere, pædagoger, finansøkonomer, bygningskonstruktører og mange andre dygtige professionelle, som det nordjyske arbejdsmarked har desperat brug for. Her håber jeg sammen med den øvrige bestyrelse at kunne gøre en positiv forskel, siger Mads Duedahl.

Store opgaver for ny bestyrelse

I de kommende år skal UCN gennemføre flere politisk besluttede reformer af uddannelsessystemet, som blandt andet får betydning for, hvor UCN må placere uddannelserne. Samtidig skal UCN kunne håndtere en skærpet konkurrence om ansøgerne på grund af vigende ungdomsårgange. Derudover skal UCN bidrage til at udvikle det nordjyske arbejdsmarked ud fra blandt andet de behov, som er blevet belyst i FremKom 4-rapporterne.

- UCN har en stor opgave både i forhold til at uddanne arbejdskraft til hele vores velfærdsområde, men i høj grad også til den grønne omstilling og til den igangværende digitalisering. Det kræver en professionshøjskole, som er opsøgende og helt tæt på både region, kommuner og erhvervsliv, siger Mads Duedahl.

Næstformand i bestyrelsen bliver Richard Fynbo, der har en stærk forankring i det private erhvervsliv.

- Det kan godt være, at UCN’s mest kendte uddannelser er de store velfærdsuddannelser til lærer, pædagog og sygeplejerske. Men jeg er utroligt optaget af at sikre, at vi formår at få uddannet den rigtige arbejdskraft til både at følge og skubbe på udviklingen i det private erhvervsliv. Det kræver, at vi får meget mere fokus på nogle af de mere ukendte uddannelser, som alt for få kender, siger Richard Fynbo.

God kombination af fornyelse og kontinuitet

UCN’s rektor, Kristina Kristoffersen, er meget optimistisk efter det konstituerende møde.

- UCN’s bestyrelse er særdeles vigtig for vores udvikling som hele Nordjyllands professionshøjskole med uddannelser og videreuddannelse i både Aalborg, Hjørring og Thisted og inden længe forhåbentlig også i Rebild Kommune. Vi har med den nye bestyrelse fået virkelig mange kompetente medlemmer og en god kombination af fornyelse og kontinuitet. Det gælder også i forhold til repræsentanter for studerende og medarbejdere, som jo også er meget vigtige stemmer, siger Kristina Kristoffersen.

Den nye bestyrelse sidder i perioden 2022-2026. Det første regulære møde bliver afholdt i juni.

Mads Duedahl afløser den afgående formand Poul Knudsgaard, der har siddet som formand for UCN i fire år og i den periode blandt andet været med til at sikre udarbejdelse af ny strategi samt besættelse af posten som rektor for UCN.

Medlemmer af bestyrelsen

 • Formand: Mads Duedahl, regionsrådsformand, (udpeget af Region Nordjylland), ny
 • Næstformand: Richard Fynbo, direktør, (udpeget af DI og Dansk Erhverv), ny
 • Søren Smalbro, borgmester i Hjørring, (udpeget af KKR), ny
 • Neil Jacobsen, rektor, (udpeget af ungdomsuddannelserne i regionen), ny
 • Dennis Thomsen, lærer, (udpeget af FH og AC) ny
 • Anne Velling Christiansen, kommunaldirektør Mariagerfjord kommune, (selvsupplerende)
 • Diana Sørensen, Direktør Nordjyllands Beredskab, (selvsupplerende), ny
 • Kamilla Bittmann, direktør Erhverv Norddanmark, (selvsupplerende), ny
 • Tine Curtis, forskningschef, Aalborg Kommune, (selvsupplerende)
 • Astrid Heidemann Lassen, viceinstitutleder, Aalborg Universitet (selvsupplerende), ny
 • Jonas Ansbjerg Jørgensen, (studenterrepræsentant), ny
 • Amalie Klink Mose Steenberg, (studenterrepræsentant), ny
 • Torben Broe Knudsen, lektor (medarbejderrepræsentant)
 • Steen Nielsen, pædagogisk IT-konsulent, (medarbejderrepræsentant), ny

Kontakt

 • Mads Duedahl, bestyrelsesformand for UCN og regionsrådsformand, tlf.: 24402418
 • Kristina Kristoffersen, rektor på UCN, tlf.nr. 7269 0100

Af Erik Hagen Jørgensen, ejo@ucn.dk, UCN Kommunikation