09. juni 2022

Nordjylland går sammen om at lykkes med inklusion i folkeskolen

A.P. Møller Fonden har bevilliget 50 millioner kroner til et ambitiøst projekt om en mere mangfoldig folkeskole. Projektet skal bidrage til at løfte en af folkeskolens største udfordringer - nemlig at skabe rum til at flere børn og unge kan lære og trives i den almene undervisning og deltage i skolens fællesskaber.

For mange elever trives ikke i skolen, og for mange ender med at blive ekskluderet fra det faglige og sociale fællesskab, hvilket går ud over både deres læring og trivsel. Derfor går samtlige 11 nordjyske kommuner og Professionshøjskolen UCN nu sammen om det 3-årige projekt ’Den Mangfoldige Folkeskole’, hvor en lang række lokale indsatser skal være med til at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og unge.

Projektets mål er at medvirke til, at flere børn og unge føler sig set, hørt og støttet i en sådan grad, at de kan være en del af den almene undervisning og skolens fællesskaber. Projektet skal også bidrage til, at færre har et bekymrende skolefravær, ekskluderes fra læringsfællesskaberne og efterfølgende ikke får en ungdomsuddannelse.

Projektet er blevet en realitet på baggrund af en bevilling på 50 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

- Børn og unges uddannelse og dermed deres fremtid er omdrejningspunktet for A.P. Møller Fondens donation til den danske folkeskole. Og det er netop det, der står i centrum i denne ambitiøse indsats. Fonden ser frem til at følge arbejdet og ikke mindst til, at eleverne får gavn af indsatsen, siger Hans Kristian Kristensen, sekretariatsleder i A.P. Møller Fonden.

Den Mangfoldige Folkeskole kommer til at bestå af indsatser på de nordjyske skoler, der vil involvere omkring 1.300 lærere og 750 pædagoger foruden ledere, forvaltninger, forskere m.fl. til gavn for dem, det hele handler om: Børn og unge i folkeskolen.

Carsten Otte, skolechef hos Brønderslev Kommune og formand for sammenslutningen af de nordjyske skolechefer (BKF), glæder sig over den unikke mulighed for at skabe udvikling på tværs af regionens kommuner.

- Vi står med en udfordring i alle kommuner, og nu går vi sammen i et forsøg på at lykkedes med den sværeste opgave af dem alle i folkeskolen - nemlig at skabe deltagelsesmuligheder for alle. Vi er utroligt glade for, at donationen fra A.P. Møller Fonden gør det muligt at sætte gang i så omfattende og ambitiøst et arbejde, siger Carsten Otte.

Han lægger vægt på, at arbejdet handler om at generere ny viden ude på skolerne i et tæt samspil mellem UCN’s forskere, undervisere fra efter- og videreuddannelse samt de lærere og pædagoger, som i deres daglighed står med de udfordringer, som projektet ønsker at finde løsninger på.


Projektet Den Mangfoldige Folkeskole er et samarbejde mellem Professionhøjskolen UCN og de 11 nordjyske kommuner. A.P. Møller Fonden har bevilliget 50. millioner kroner til projektet.

Fælles ansvar

Projektet fokuserer på pædagogik og undervisning i hele folkeskolen helt fra de yngste til de ældste elever.

- Det handler om, hvordan vi med forskellige tilgange kan gøre skolen endnu bedre for alle. Indsatsområderne handler om så forskellige emner som brugen af feedback, styrket tværfagligt samarbejde omkring de yngste elever, elevinvolvering og co-teaching – for blot at give nogle eksempler, fortæller Carsten Otte.

Hos Professionshøjskolen UCN er rektor Kristina Kristoffersen stolt over, at aktører på tværs af hele Nordjylland kan stå sammen om så vigtig en opgave som at forbedre hverdagen i folkeskolen.

- Udviklingen af folkeskolen er et fælles ansvar. Projektet Den Mangfoldige Folkeskole skaber netop et stærkt samarbejde, der klæder lærere og pædagoger ude i klasselokalerne på til at kunne mestre inklusionsopgaven. Projektets styrke er endvidere, at vi samtidig løfter pædagog- og læreruddannelserne, så de kommende lærere og pædagoger også har forudsætningerne for at løse den store opgaven, som folkeskolen står med, siger Kristina Kristoffersen.

Fakta om projekt Den Mangfoldige Folkeskole

 • A.P. Møller Fondens folkeskoledonation har bevilliget 50 millioner kroner til projektet, der skal køre over en 3-årig periode fra 2022-2025. Folkeskoledonationen skal bidrage til at styrke folkeskolen til gavn for alle elever gennem støtte til efter- og videreuddannelse for lærere, pædagoger og skoleledere. Fonden støtter faglig opkvalificering af høj kvalitet inden for alle folkeskolens fag, almen professionsudvikling og generel kapacitetsopbygning.
 • Det er et samarbejde mellem Professionshøjskolen UCN og alle de nordjyske kommuner: Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbrugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerland.
 • En del af projektet består af uddannelsesforløb for lærere, pædagoger og ledere, men hovedparten af indsatsen har fokus på, at udviklingen skal ske ude på skolerne, hvor konkrete indsatser skal udvikle den praksis, der er i dag.
 • Udover indsatserne på de enkelte skoler vil man etablere et regionalt videnscenter for Den Mangfoldige Folkeskole for at sikre vidensdeling mellem de nordjyske skoler og på sigt med skoler og professionshøjskoler i hele landet.
 • Forskere fra Professionshøjskolens UCN vil indsamle resultaterne af indsatserne og følge udviklingen i de fagprofessionelles holdninger til inklusion og mangfoldighed i skolen, og sikre at denne viden gives tilbage til kommunernes praksis, samt løfter vidensgrundlaget på UCN’s uddannelser. UCN finansierer halvdelen af følgeforskningen som en del af professionshøjskolens generelle forskningsindsats inden for in- og eksklusion.

For yderligere information

 • Carsten Otte, skolechef i Brønderslev Kommune og formand for sammenslutningen af de nordjyske skolechefer.
  Telefon: 2555 9341
 • Mathilde Nyvang Hostrup, områdeleder for UCN act2learn Pædagogik og Læring
  Telefon: 7269 0404

Af Mette Green, UCN Kommunikation, meg@ucn.dk