28. juni 2022

Byggebranchen kan spare millioner ved at fastansætte mediatorer

Konflikter koster hvert år byggebranchen millioner af kroner. Erfaringer fra udlandet viser, at branchen kan spare millioner ved at fastansætte mediatorer, der kan løse konflikter på et langt tidligere stadie i byggeprocessen. Det fastslår en undersøgelse fra bygningskonstruktøruddannelsen på Professionshøjskolen UCN.

Undersøgelsen, som en gruppe bygningskonstruktørstuderende har lavet med adjunkt Hans Heiselberg som vejleder, har set nærmere på brugen af mediatorer i Danmark i forhold til lande som Belgien og Italien, hvor man har større erfaringer med at bruge mediatorer i den indledende fase af byggeprojekterne.

  • Undersøgelsen viser, at det i langt de fleste tilfælde vil være en økonomisk fordel at inddrage en mediator fra starten i store projekter, da konflikterne bliver løst på et meget tidligere stadie. Det kan spare branchen for millioner af kroner. Noget man har succes med i udlandet, men ikke i samme omfang benytter sig af herhjemme, forklarer Hans Heiselberg, adjunkt på UCN’s bygningskonstruktøruddannelse.

Juridiske konflikter inden for byggeriet i Danmark udgjorde i 2017 0,50 pct. af byggeriets samlede omsætning, svarende til godt et par milliarder kroner – ifølge publikationen ”Nye veje for byggeindustriens konflikter” fra Mediationsinstituttet.

Stort potentiale i branchen

Man har i en lang årrække i byggebranchen lavet kontrakter jf. AB92-aftaleteksten. I januar 2019 overgik byggebranchen til dens afløser AB18, hvori §64 og §65 gør det obligatorisk for parterne i en konflikt at søge en løsning, i første omgang indbyrdes, dernæst med hjælp fra en mediator, hvis begge parter er indstillet på at give det en chance.


Byggebranchen kan ifølge en undersøgelse fra UCN spare millioner ved at fastansætte mediatorer, der kan løse konflikter på et langt tidligere stadie i byggeprocessen.

Antallet af medieringer og mæglinger er steget, men der er stadig stort potentiale for brug af konflikthåndteringsværktøjerne, når man ser på antallet af voldgiftssager. I 2020 og 2021 lød antallet på omkring 1800, og kun henholdsvis 15 og 27 løst med mediering eller mægling.

  • Det undrer os, at værktøjerne til konflikthåndtering jf. AB18 ikke bliver anvendt i større projekter, når der er både økonomiske og tidsmæssige risici forbundet med ikke at anvende dem. En voldgiftssag tager i gennemsnit 19 måneder og koster 314.000 kr., hvorimod en sag afhjulpet med mediation i gennemsnit tager 2-3 måneder og koster 50.000, siger Hans Heiselberg.

Gode erfaringer i andre lande

Ifølge en undersøgelse udført af Mediationsinstituttet har konflikter ofte rod i manglende betaling, fejl og mangler, projekteringsfejl. forsinkelser, mangler i udførelse og betaling for ekstraarbejder. Samme undersøgelse peger på dårlig kommunikation og manglende tillid som de væsentligste årsager til, at sagerne er endt i en voldgiftssag, skarpt forfulgt af dårlig ledelse og modstridende økonomiske interesser.

  • I en rapport fra Europa-Parlamentet understreges den økonomiske fordel ved at vælge mediation. Man har i flere lande forsøgt at koble en mediator på byggerierne fra start. Det er der naturligvis en større udgift forbundet med, da man skal honorere en ekstra stilling. Dog viser tal fra hhv. Belgien og Italien, at det ofte kan være økonomisk forsvarligt, fortæller Hans Heiselberg.

Kan sammenlignes med forsikring

Den merpris, som en tilknyttet mediator vil betyde for det enkelte projekt, vil som udgangspunkt være en udgift, som bygherre sandsynligvis vil stille spørgsmål ved. Det er ifølge Hans Heiselberg forståeligt.

  • Måske kan denne udgift sammenlignes med de forsikringer, man tegner i forbindelse med byggeriet. Det er ikke noget, man forventer at bruge, men de færreste vil gamble med den slags udgifter. Hvis man som bygherre sammenligner udgiften til forsikring med udgiften til en mediator, og ligesådan sammenligner den risiko for at en forsikring skal dække en skade med risikoen for, at byggeriet går i stå på grund af en voldgiftssag, så giver det måske mening at beslutte at investere i en mediator i hele byggeperioden, forklarer Hans Heiselberg.

Der var ifølge det danske meditationsinstitut kun 23% af de danske virksomheder i 2020, der havde hørt om mediation.

Fakta

  • Ifølge foreningen Danske Mediatoradvokater er mediatorer ”advokater, der har gennemgået Advokatsamfundets mediatoruddannelse eller en tilsvarende uddannelse. Mediatoradvokater er fuldstændig uafhængige, upartiske, har tavshedspligt og er underlagt foreningens særlige etiske regler for mediatoradvokater. Desuden er mediatoradvokater underlagt de almindelige advokatetiske regler.”
  • Undersøgelsen på bygningskonstruktøruddannelsen på UCN er udarbejdet af en gruppe studerende; Morten Fisker, Oliver Gade, Mads Sørensen, Frederik Elb – med vejledning af adjunkt Hans Heiselberg.

Kontakt:

  • Hans Heiselberg, adjunkt på bygningskonstruktøruddannelsen på Professionshøjskolen UCN, 7269 1532 og hahe@ucn.dk

Af Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation