07. juli 2022

Øget optag på danske overbygningsuddannelser

Professionshøjskolen UCN har i år fornøjelsen af at tilbyde studieplads til 310 studerende på overbygningsuddannelserne. Til sammenligning blev der sidste år optaget 261 studerende på de danske uddannelser.

Det glæder uddannelseschef for Teknologi og Business på UCN, Henriette Rosa Eduardsen, at det er lykkes at tiltrække flere studerende til de danske udbud på overbygningsuddannelserne og dermed tilbyde studieplads til 19 % flere end sidste år.

- Det øgede optag dækker blandt andet over, at der er fuldt hus på den nye uddannelse i e-handel, hvor alle 30 studiepladser er besat, men også på flere andre uddannelser kan vi se en fremgang, fortæller Henriette Rosa Eduardsen.

Hun oplever, at interessen for e-handel ikke kun er blandt de kommende studerende.

- Vi har allerede virksomheder, der har hørt om, at vi har fået uddannelsen, der har henvendt sig for at få studerende i praktik og/eller aftage dimittender. Det er rigtig dejligt, at vi nu kan uddanne dimittender indenfor e-handel og dermed bidrage til at styrke og professionalisere e-handlen, lyder det fra uddannelseschefen.

- Som noget nyt udbyder vi også International Hospitality Management og Sportsmanagement som online udbud på dansk. Det er der blevet taget godt imod, og vi kan se, at vi med disse udbud kan tilbyde uddannelse til nogle, der sandsynligvis ellers ikke vil have denne mulighed. Vi kan se, at diversiteten blandt de optagne på disse udbud er større end på uddannelser med fysisk tilstedeværelse på campus. Det kan være studerende, der er bosat i udlandet og/eller af andre årsager så som familie- eller arbejdsmæssige årsager ikke har mulighed for at deltage på de øvrige uddannelser, siger Henriette Rosa Eduardsen.

Også på Digital konceptudvikling er der sket ændringer i form af et øget antal studiepladser på det danske udbud, så der nu er øget til 49 studiepladser på uddannelsen.

Optaget på overbygningsuddannelserne var i 2021 på godt 400 studerende, men som følge af en politisk aftale udyder UCN i år ikke engelsksprogede uddannelser, hvilket er forklaringen på, at der samlet et er sket et fald i antallet af studerende.

Kort om overbygningsuddannelserne

  • Uddannelserne kaldes også top up-uddannelserne og har 1½ års varighed og giver dimittender fra erhvervsakademiuddannelser mulighed for at læse videre og dermed færdiggøre en professionsbachelor.
  • UCN udbyder 11 overbygningsuddannelser inden for blandt andet e-handel, digital konceptudvikling, sportsmanagement, hospitality, innovation og it-sikkerhed.
  • Søgningen foregår uafhængigt af den koordinerede tilmelding til alle landets videregående uddannelser.
  • UCN har i år optaget 310 studerende på overbygningsuddannelser, hvilket er 19 % flere end optaget på de danske overbygningsuddannelser sidste år.
  • Som følge af en politisk aftale har UCN lukket alle engelsksprogede udbud, hvilket påvirker seks af uddannelserne, hvor man tidlige havde både danske og engelske linjer.

For yderligere information

Henriette Rosa Eduardsen,
uddannelseschef for Teknologi og Business, Professionshøjskolen UCN
Telefon 7269 1375
Mail hre@ucn.dk

Af Mette Green, UCN Kommunikation, meg@ucn.dk