07. april 2016

Ny aftale skal styrke uddannelsesbyen Hjørring

Flere studiejobs, nye uddannelser og endnu tættere samarbejde med erhvervslivet. Det er nogle af hovedelementerne i en ny partnerskabsaftale mellem UCN og Hjørring Kommune.

I flere år har UCN og Hjørring Kommune arbejdet tæt sammen om at gøre Hjørring til en stadigt mere attraktiv uddannelsesby. Med den nye partnerskabsaftale, der løber de næste to år, styrker de to parter nu samarbejdet, bl.a. ved at igangsætte initiativer, der skal skabe flere relevante studiejobs, nye uddannelser og udvikle samarbejdet med erhvervslivet.

Særligt fokus er der også på Hjørring LIVE 3-6-5, som er et tværgående projekt i samarbejde mellem Hjørring Kommune, byens uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv. Aftalen skal desuden bane vejen for flere forsknings‐, uddannelses‐ og udviklingsprojekter, der styrker viden‐ og kompetenceudvikling.

Borgmester i Hjørring Kommune Arne Boelt og rektor for UCN Lene Augusta Jørgensen underskriver den nye partnerskabsaftale.

Udvikling af nye uddannelser

I dag udbyder UCN uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og natur- og kulturformidling i Hjørring. Prognoser viser imidlertid, at lokale virksomheder i Hjørring og omegn i de kommende år kommer til at mangle arbejdskraft.

Derfor vil UCN og Hjørring nu sammen undersøge, om der er grobund for nye mellemlange videregående uddannelser samt efter‐ og videreuddannelsesforløb i Hjørring, især på teknologi‐ og businessområdet. Samtidig peger aftalen på, at der er behov for at koordinere samarbejdet i forhold til opkvalificering og efter‐/videreuddannelse af ledige samt medarbejdere og ledere i virksomheder i området.

Flere relevante studiejobs

Med aftalen forpligter UCN og Hjørring Kommune sig også på at skabe flere attraktive og relevante studiejobs for de studerende i byen. Målet er, at det skal være muligt for studerende i Hjørring at finde et godt studiejob indenfor en rimelig afstand til uddannelsesinstitutionen.

Det skal bl.a. komme i stand ved, at erhvervslivet i højere grad får adgang til viden om, hvilken værdi en studerende på en mellemlang videregående uddannelse kan tilbyde en privat virksomhed.

UCN og Hjørring Kommune vil desuden se på, hvordan man fortsat kan optimere bl.a. den offentlige transport til og fra Skolevangen, hvor UCN holder til i Hjørring. De to parter vil ifølge den nye aftale også styrke studerendes mulighed for at få anvist en attraktiv bolig i et varieret udbud, som kan tilpasses den studerendes personlige familiesituation.

Den nye aftale løber fra 1. april 2016 til 1. april 2018. Partnerskabsaftalen følges op af konkrete samarbejdsinitiativer og kontrakter, som udmøntes i handleplaner inden for områderne: 1. Børn, unge og undervisning, 2. Sundhed, ældre og handicap og 3. Teknik, miljø, erhverv og arbejdsmarked.

Partnerskabsaftalen kan læses her i sin fulde længde.

For yderligere oplysninger, kontakt:

  • Lene Augusta Jørgensen, rektor på UCN, tlf.nr.: 7269 0100, e-mail: lnj@ucn.dk
  • Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune, tlf.nr.: 7233 3010, e-mail: arne.boelt@hjoerring.dk

Tekst: Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation