03. juni 2016

UCN afvikler laborantuddannelsen i Aalborg

UCN har valgt at afvikle laborantuddannelsen i Aalborg og lukker med øjeblikkelig virkning for nye optag. Nuværende studerende kan færdiggøre deres uddannelse.

Baggrunden for lukningen af uddannelsen er en helhedsvurdering af institutionens muligheder for at opretholde udbuddet med tilstrækkelig kvalitet og relevans.

 - I 2014 fik laborantuddannelsen en betinget positiv akkreditering af Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI). De seneste to år har vi arbejdet på at skabe og sikre den nødvendige kvalitet på uddannelsen. Det er lykkes på en række punkter, men overordnet set desværre ikke i tilstrækkelig grad. Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) har således indstillet UCN’s udbud af uddannelsen til laborant i Aalborg til afslag på akkreditering. Vi har taget indstillingen til efterretning og har valgt i dialog med Styrelsen for Videregående Uddannelser at lukke for nye optag og påbegynde afviklingen af laborantuddannelsen, forklarer Lene Augusta Jørgensen, rektor på UCN.

Lille uddannelse med særlig profil

Laborantuddannelsen i Aalborg er en lille uddannelse med kun 26 studiepladser om året. Uddannelsen, der varer 2½ år, har desuden en helt særlig faglig profil, som gør det vanskeligt at skabe et fagligt miljø i samarbejde med andre uddannelser ved UCN. Det betyder, at der skal udvikles et fagligt miljø på et tilstrækkeligt niveau på en uddannelse med kun 45-70 studerende og fire undervisere.

 - Det er en stor udfordring, og det er vores vurdering, at det ikke er realistisk nu og over tid set i forhold til de ressourcer, som UCN kan investere i uddannelsen. Vi kan konstatere, at det er en vurdering, som underbygges af Akkrediteringsrådets afgørelse om at indstille vores udbud af laborantuddannelsen til afslag på akkreditering, siger Lene Augusta Jørgensen.

For UCN har det også spillet en afgørende rolle for opretholdelsen af udbuddet, at det er blevet vanskeligere og vanskeligere at finde et tilstrækkeligt antal lønnede praktikpladser. Ifølge rektor Lene Augusta Jørgensen vil denne udfordring vokse over tid. Halvdelen af uddannelsen foregår som lønnet praktik, og det er ikke muligt at færdiggøre uddannelsen uden et praktikophold.

Begrænset behov for laboranter i Nordjylland

Lene Augusta Jørgensen er på trods af nedlæggelsen af laborantuddannelsen i Aalborg fortrøstningsfuld i forhold til den fremtidige dækning af behovet for laboranter i Nordjylland. Behovet er for nedadgående i Nordjylland, og det er allerede i dag relativt få virksomheder, som beskæftiger laboranter. Det er UCN’s vurdering, at det vil være muligt at dække ind via udbuddene i resten af landet, ikke mindst via de to udbud i Midtjylland (Holstebro og Århus).

Laborantuddannelsen i Aalborg afvikles således, at den sidste studerende afslutter sin uddannelse i januar 2018.

Kontakt:

  • Lene Augusta Jørgensen, rektor på UCN, tlf.nr.: 7269 0100

Tekst: Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation