Gå til hoved indhold

Internationalisering

På UCN arbejder vi målrettet på at gøre vores uddannelser og studie- og læringsmiljøer mere internationale.

Derfor tilbyder vi udveksling, studie- og praktikophold og andre typer for samarbejde, både inden for relevante EU-programmer og gennem internationale netværk og projekter.

Internationalisering gennem uddannelse

UCN samarbejder med uddannelsesinstitutioner over hele verden.

Størstedelen af vores samarbejdspartnere tilbyder mulighed for et udvekslings- eller studieophold for både studerende og medarbejdere. Søg i vores database over registrerede internationale partnere.

Internationalisering gennem partnerskaber og aktiviteter

UCN's medarbejdere deltager løbende i aktiviteter, der har fokus på internationalisering i uddannelserne.

For eksempel deltager vi i partnerkonferencer for at udbygge og pleje vores internationale partnerskaber. 

Vi engagerer os også i eksterne netværk, fora og udvalg med det formål at opbygge og vedligeholde viden inden for internationalisering. Disse inkluderer: 

  • Medlem af Danske Professionshøjskolers Internationaliseringsgruppe
  • Medlem af UC'ernes internationale netværk
  • Erfagruppe omkring Erasmus+ mobilitet
  • Erfagruppe MoveOn implementering 

Vi har desuden opbygget en række samarbejdsrelationer både i Danmark og i udlandet, hvilket inkluderer samarbejde med myndigheder, kommuner, regioner, private og offentlige virksomheder, bl.a.: 

  • Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • NordDanmarks EU-Kontor
  • Væksthus Nordjylland, Brains Business, Erhvervshus Nord, Business Region North
  • International House North Denmark
  • Aalborg Kommune
  • Jobcenter Aalborg 

Derudover samarbejder UCN med eksterne aktører omkring uddeling af legater til UCN studerende. Dette drejer sig om EU (uddeling af Erasmus+ stipendier), Nordisk Ministerråd (Nordplus-stipendier) samt private fonde som Det Obelske Familiefond og LB Foreningen.

Code of conduct

UCN arbejder under det danske Code of Conduct (retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende), som er forankret i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Code of Conduct retter sig mod internationale studerende, der overvejer at læse i Danmark, mod UCN's rekrutteringsagenter, samt potentielle partnere og andre interesserede.

UCN har et Erasmus Charter (ECHE)

UCN's Erasmus Charter betyder, at vores studerende kan tage i enten Erasmus studieophold eller Erasmus praktikophold med legatstøtte fra EU.

I dag er det er en forudsætning, at videregående uddannelsesinstitutioner har et godkendt Erasmus Charter for Higher Education (PDF) for at kunne få tilskud til mobilitetsprojekter under Erasmus+. UCN's Charter gælder i hele Erasmus+ programperioden frem til den 31. december 2027.

Kontakt

Mette Østergaard Samuelsen

International leder

Telefon:
72691355