Gå til hoved indhold

Internationalisering

På UCN arbejder vi målrettet på at gøre vores uddannelser og studie- og læringsmiljøer mere internationale.

Derfor tilbyder vi udveksling, studie- og praktikophold og andre typer samarbejde, både inden for relevante EU-programmer og gennem internationale netværk og projekter.

Viden fra udlandet øger de studerendes kompetencer

For en dansk videregående uddannelsesinstitution som UCN er det vigtigt at være åben overfor omverdenen for at kunne skabe samfundsværdi. Vores omverden er både lokal og global, og derfor har vi forpligtet os på at udstyre alle vores studerende med et internationalt udsyn.

Et internationalt udsyn og viden fra udlandet øger kvaliteten og relevansen af de kompetencer, som vores studerende opnår. Det er til gavn for et arbejdsmarked, der i stigende grad er globalt forbundet, og hvor det at lykkes med andre kulturer er afgørende.

Den dedikation omfatter et generelt fokus på internationalisering for uddannelser og studie- og læringsmiljøer. Vi tilbyder derfor udveksling, studie- og praktikophold samt forskellige typer af samarbejder både inden for relevante EU-programmer og gennem internationale netværk og projekter til alle medarbejdere og studerende.

Tre prioriterede indsatser for internationalisering

Formålet med internationalisering på UCN er at danne og uddanne kompetente professionelle med et internationalt udsyn, der skaber samfundsværdi på et lokalt og globalt arbejdsmarked.

Internationalisering spiller en afgørende rolle for UCN som institution og er tydeligt integreret i UCN's overordnede mission og strategiske ambitioner. UCN kan ikke lykkes som videns- og uddannelsesinstitution uden et stort element af internationalt samarbejde. Alle studerende og kursister på UCN skal derfor dannes og uddannes med et internationalt udsyn.

Udvikling af et internationalt udsyn og opnåelse af interkulturelle kompetencer sker gennem nysgerrighed, dialoger og samskabende aktiviteter med andre kulturer, der udfordrer vores selvopfattelse, faglige viden og praksis.

Internationaliseringens formål indfries gennem tre prioriterede indsatser, der tilsammen sætter retningen for internationaliseringsarbejdet på UCN. 

Partnerskaber er også afgørende

For at lykkes med internationaliseringen på UCN er etablering af internationale partnerskaber med udenlandske universiteter, kliniske uddannelsessteder, internationale organisationer og private virksomheder også af afgørende karakter.

Erasmus+ charter

UCN har et Erasmus+ Extended University Charter fra Europa-Kommissionen for perioden 2021-27. UCN har haft et Charter siden 2003. Charteret giver UCN mulighed for at deltage aktivt i Erasmus+ programmet, hvilket åbner døre for samarbejde med internationale partnere, udvekslingsophold i udlandet for studerende og medarbejdere samt engagement i EU-projekter og strategiske partnerskaber.

UCN's deltagelse i Erasmus+ programmet udgør en enestående mulighed for at skabe et internationalt studiemiljø for vores studerende. Desuden giver det vores medarbejdere mulighed for at bidrage til akademisk og faglig udvikling ved at samarbejde med andre fagfolk og opnå nye perspektiver.

UCN har et Erasmus Charter (ECHE)

UCN's Erasmus Charter betyder, at vores studerende kan tage i enten Erasmus studieophold eller Erasmus praktikophold med legatstøtte fra EU.

I dag er det er en forudsætning, at videregående uddannelsesinstitutioner har et godkendt Erasmus Charter for Higher Education for at kunne få tilskud til mobilitetsprojekter under Erasmus+. UCN's Charter gælder i hele Erasmus+ programperioden frem til den 31. december 2027.

Code of Conduct

UCN opererer i overensstemmelse med det danske Code of Conduct (retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende), der er underlagt Uddannelses- og Forskningsministeriet. Code of Conduct er designet til at vejlede internationale studerende, der overvejer at studere i Danmark samt potentielle partnere og andre interessenter.

Kontakt

Mette Østergaard Samuelsen

International leder

Telefon:
72691355