Gå til hoved indhold

Bestyrelse

Den overordnede og strategiske ledelse og udvikling af Professionshøjskolen UCN varetages af en bestyrelse, der består af 14 medlemmer. Der er fire ordinære møder om året i UCN's bestyrelse. Mødedatoerne for det følgende år bliver som regel fastlagt på efterårsmødet.

Medlemmer af bestyrelsen

Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCN blev konstitueret i maj 2022 og vil i perioden frem til 30. april 2026 bestå af 14 medlemmer.

Udpegede medlemmer (5):

 • Mads Duedahl, regionsrådsformand, udpeget af Region Nordjylland (formand)
 • Søren Smalbro, borgmester i Hjørring, udpeget af KKR Nordjylland
 • Richard Fynbo, adm. direktør for Fynbo Foods, udpeget af DI og Dansk Erhverv (næstformand)
 • Neil Jacobsen, direktør for EUC Nord, udpeget af ungdomsuddannelserne i region Nordjylland
 • Dennis Thomsen, kredsstyrelsesmedlem i Himmerlands Lærerkreds, udpeget af FH og AC

Selvsupplerende medlemmer (5):

 • Anne Velling Christiansen, kommunaldirektør, Mariagerfjord kommune
 • Diana Sørensen, direktør, Nordjyllands Beredskab
 • Kamilla Bittmann, direktør, Erhverv Norddanmark
 • Tine Curtis, forskningschef, Aalborg Kommune
 • Astrid Heidemann Lassen, lektor og viceinstitutleder, Aalborg Universitet

Medarbejderrepræsentanter (2):

 • Torben Broe Knudsen, lektor, ergoterapeutuddannelsen
 • Steen Nielsen, pædagogisk IT-konsulent, UCN IT og Digitalisering

Studenterrepræsentanter (2):

 • Jonas Ansbjerg Jørgensen, studerende, produktionsteknologuddannelsen
 • Marie Kristensen, studerende, sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Yderligere information

Eva Fisker Mikkelsen

Specialkonsulent

E-mail:
efm@ucn.dk
Telefon:
72690287