Gå til hoved indhold

Profil af bestyrelsesmedlemmerne

UCN's bestyrelse består af medlemmer, som både kommer fra det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Der er desuden både medlemsrepræsentation fra UCN's egne studerende og medarbejdere.

Mads Duedahl

Regionsrådsformand, Region Nordjylland

Formand for bestyrelsen

Richard Fynbo

Adm. direktør, Fynbo Foods

Næstformand for bestyrelsen

Anne Velling Christiansen

Kommunaldirektør, Mariagerfjord kommune

Bestyrelsesmedlem

Søren Smalbro

Borgmester, Hjørring Kommune

Bestyrelsesmedlem

Tine Curtis

Forskningschef, Aalborg Kommune

Bestyrelsesmedlem

A. Neil Jacobsen

Direktør, EUC Nord

Bestyrelsesmedlem

Diana Sørensen

Direktør, Nordjyllands Beredskab

Bestyrelsesmedlem

Dennis Thomsen

Kredsstyrelsesmedlem, Himmerlands Lærerkreds

Bestyrelsesmedlem

Kamilla Bittmann

Direktør, Erhverv Norddanmark

Bestyrelsesmedlem

Astrid Heidemann Lassen

Lektor, viceinstitutleder, Aalborg Universitet

Bestyrelsesmedlem

Torben Broe Knudsen

Lektor ved ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen UCN

Medarbejderrepræsentant, bestyrelsesmedlem

Steen Nielsen

Pædagogisk IT-konsulent, Professionshøjskolen UCN

Medarbejderrepræsentant, bestyrelsesmedlem

Jonas Ansbjerg Jørgensen

Studerende

Studenterrepræsentant, bestyrelsesmedlem

Marie Kristensen

Studerende

Studenterrepræsentant, bestyrelsesmedlem