Administration

Se en oversigt over samtlige administrative afdelinger i UCN samt de personer, der leder afdelingerne. Læs desuden hvad de enkelte afdelinger og ledere har ansvar for at varetage.

Fællesadministration

Ressourcedirektør: Poul Højmose Kristensen (phk@ucn.dk)

Ansvarsområder

I UCN er økonomiafdelingen, løn og personaleafdelingen, it-afdelingen samt bygningsdrift samlet under den fælles administration. Det overordnede ansvar for disse afdelinger er samlet hos ressourcedirektøren, der desuden er medlem af UCN's rektorat. 


Økonomiafdelingen

Økonomichef: Dan Andersen (daa@ucn.dk)

Ansvarsområder

 • Budget og regnskab
 • Bogholderi
 • Rådgivning og vejledning indenfor økonomi

Personaleafdelingen

Personalechef: Dorthe Dewitz (drd@ucn.dk)

Ansvarsområder

 • Personaleadministration
 • Lønadministration
 • Ledelsesinformation
 • Rådgivning, vejledning mm. 

It-afdelingen

It-chef: René Storgaard Madsen (rsm@ucn.dk)

Ansvarsområder

 • It-netværksdrift
 • Systemadministration
 • It service & support

Bygningsdrift

Bygningschef: Peder Normann Pedersen (pnp@ucn.dk)

Ansvarsområder

 • Pedeltjeneste
 • Bygningsdrift og vedligehold, herunder rengøring
 • Nybygning og bygningsrenovering

Ledelsessekretariatet

Afdelingen er ikke en del af den fælles administration, men refererer direkte til rektor og har en lang række ledelsesunderstøttende funktioner.

Sekretariatschef: Charlotte Trend Bakmann Kristiansen (cba@ucn.dk)

Ansvarsområder

 • Sekretariatsbetjening af ledergruppe, direktion og bestyrelse
 • ESDH-system
 • Posthåndtering

UCN Kvalitetskontor

Kvalitetschef: Rie Nielsen (rni@ucn.dk)

Ansvarsområder

 • Opbygning og vedligeholdelse af kvalitetssystem og kvalitetsarbejde ved UCN
 • Akkrediteringer ved UCN

UCN Studiekontor

Studiechef: Lene Zakarias (lez@ucn.dk)

Ansvarsområder

 • Systemejerskab på en række digitale løsninger, der understøtter det studieadministrative arbejde
 • Regelovervågning og legalitetskontrol
 • Fastlæggelse af fælles retningslinjer
 • Ansvarlig for Team IKV/RKV og merit
 • Institutionel koordinering indenfor optagelse, SU administration mm.
 • Myndighedskrav indenfor det studieadministrative område (PH og EA instruks)

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger