UCN's bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen for University College Nordjylland (UCN) består i perioden 1. maj 2014 - 30. april 2018 af de 14 medlemmer nedenfor.     

Ulla Astman Nielsen (formand)
Formand for Region Nordjylland
Udpeget af Regionsrådet


Daniel Rugholm
Viceborgmester, Hjørring Kommune, MF
Udpeget af Kommunalbestyrelserne i forening (KKR)


Lone Broberg
HR-direktør, Aalborg Industries A/S
Udpeget af Vækstforum


Karsten Simensen
Direktør, Beskæftigelsesregion Nordjylland
Selvsupplering


Rikke Albrektsen
Direktør, Frederikshavn Kommune
Selvsupplering


Michael S. Johansson
Direktør, Tech College Aalborg
Selvsupplering


Søren Eriksen
Formand FTF, Region Nordjylland
Udpeget af FTF


Jens Nielsen
Rektor, Støvring Gymnasium
Udpeget af Region Nordjyllands gymnasierektorer


Henk van der Liet
Professor, Universiteit Amsterdam
Selvsupplering


Inger Askehave
Prorektor, Aalborg Universitet
Selvsupplering


Vakant
Repræsentant for studerende


Sofia Jerup Jensen
Studerende ved læreruddannelsen
Repræsentant for studerende


Per Carøe
Lektor ved sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg
Repræsentant for medarbejderne


Jill Bach Larsen
Adjunkt ved finansuddannelserne i Aalborg
Repræsentant for medarbejderne

Kontakt

Charlotte Trend Bakmann Kristiansen
Sekretariatschef

Tlf. 72 69 03 00
cba@ucn.dk

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger