UCN's bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen for University College Nordjylland (UCN) består i perioden 1. maj 2014 - 30. april 2018 af de 14 medlemmer nedenfor.     

Ulla Astman Nielsen (formand)
Formand for Region Nordjylland
Udpeget af Regionsrådet


Daniel Rugholm
Viceborgmester og formand for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget i Hjørring Kommune
Udpeget af Kommunalbestyrelserne


Lone Broberg
Vice President, Human Resource - Divisional Marine & Diesel Division, Alfa Laval
Udpeget af Vækstforum


Karsten Simensen
Direktør, Beskæftigelsesregion Nordjylland
Selvsupplering


Rikke Albrektsen
Direktør med ansvar for Handicap og Psykiatri, Social- og Sundhedsmyndighed, Sundhed og Ældre, IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi, Frederikshavn Kommune
Selvsupplering


Hans Chr. Jeppesen
Direktør, EUC Nordvest
Selvsupplering


Søren Eriksen
Formand for region Nordjylland hos FTF samt kredsformand for Himmerlands lærerkreds hos Danmarks Lærerforening
Udpeget af FTF


Jens Nielsen
Rektor, Støvring Gymnasium
Udpeget af Region Nordjyllands gymnasierektorer


Henk van der Liet
Professor og leder af Institut for Sprog og Litteratur, Universiteit van Amsterdam, Holland
Selvsupplering


Inger Askehave
Prorektor, Aalborg Universitet
Selvsupplering


Jesper Scholdan Kristiansen
Studerende ved læreruddannelsen i Aalborg
Repræsentant for studerende


Camilla Cecilie Stub Wulff
Studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring
Repræsentant for studerende


Per Carøe
Lektor ved sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg
Repræsentant for medarbejderne


Jill Bach Larsen
Adjunkt ved finansuddannelserne i Aalborg
Repræsentant for medarbejderne

Kontakt

Charlotte Trend Bakmann Kristiansen
Sekretariatschef

Tlf. 72 69 03 00
cba@ucn.dk

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

IT Helpdesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger