Afrapportering af resultatløn 2014

Resultatlønskontrakterne er personlige strategiske dokumenter, der detaljeret beskriver hvad den enkelte leder eller chef vil blive bedømt på.

Fra og med 2013 vil der årligt udarbejdes afrapporteringer af resultatlønskontrakter. Resultatlønskontrakterne er udarbejdet med udgangspunkt i bemyndigelse fra Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte til at indgå resultatløn med UCN's rektor og øvrige ledere. Der afrapporteres resultatløn én gang årligt.

Rektorat

Fællesfunktioner

UCN act2learn

CFU

Læreruddannelsen og natur- og kulturformidling

Pædagoguddannelsen

Sundhedsuddannelserne

Businessuddannelserne

Teknologiuddannelserne

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

IT Helpdesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger