Ledergruppe

Formålet med ledergruppen er at sikre en tværgående behandling af organisatoriske forhold og anliggender. Den skal desuden sikre et højt informationsniveau mellem rektorat, chefgruppe og den øvrige ledelse i UCN.

UCN Rektorat

Kristina Østergaard Kristoffersen
Rektor
UCN Rektorat

72690100
kkri@ucn.dk

Mere information
Poul Højmose Kristensen
Professionshøjskoledirektør
UCN Rektorat

72690101
phk@ucn.dk

Mere information
Peter Møller Pedersen
Uddannelsesdirektør
UCN Rektorat

72690311
pmpe@ucn.dk

Mere informationUCN Forskning og Udvikling

David Mayntz
Forskningsdirektør
UCN Forskning og Udvikling

72690327
dvm@ucn.dk

Mere informationFællesadministrationen

Berit Odgaard Christensen
Afdelingsleder
UCN Servicecenter

72691820
bch@ucn.dk

Mere information
Anne Smed Villadsen
HR-Chef
UCN HR

72690326
anv@ucn.dk

Mere information
Charlotte Trend Bakmann Kristiansen
Sekretariatschef
UCN Ledelsessekretariat

72690300
cba@ucn.dk

Mere information
Erik Hagen Jørgensen
Kommunikationschef
UCN Kommunikation

72690320
ejo@ucn.dk

Mere information
Lene Zakarias
Studiechef
UCN Studiekontor

72690448
lez@ucn.dk

Mere information
Mette Østergaard Samuelsen
International chef
UCN International

72691355
mesa@ucn.dk

Mere information
Peder Normann Pedersen
Bygningschef
UCN Bygningsdrift og Service

72690150
pnp@ucn.dk

Mere information
Peter Rubeck Olesen
Bibliotekschef
UCN Bibliotek

72690350
pro@ucn.dk

Mere information
René Storgaard Madsen
IT-Chef
UCN IT og Digitalisering

72690250
rsm@ucn.dk

Mere information
Rie Nielsen
Kvalitetschef
UCN Kvalitetskontor

72691560
rni@ucn.dk

Mere information
Simon Andersen
Økonomichef
UCN Økonomi

72690102
ssan@ucn.dk

Mere information
Anne Lohman
Teamleder
UCN Studiekontor act2learn

72690349
aal@ucnact2learn.dk

Mere information
Helle Thomsen
Teamleder
UCN Studiekontor Campus Mylius Erichsens Vej

72690474
hrt@ucn.dk

Mere information
Rikke Flügel Lunde
Teamleder
UCN Studiekontor Campus Selma Lagerløfs Vej

72690917
ril@ucn.dk

Mere information
Rikke Malling Bartholomæussen
Teamleder
UCN Studiekontor Optagelsesenheden

72691316
rba@ucn.dk

Mere information
Rikke Ravn Bundgaard
Teamleder
UCN Studiekontor Campus Skolevangen

72690456
rbj@ucn.dk

Mere information
Tina Torp Staffe
Teamleder
UCN Studiekontor Teknologi og Business

72691315
tts@ucn.dk

Mere informationUCN Lærer og CFU

Peter Larsen
Uddannelseschef
UCN Lærer og CFU

72690680
ptl@ucn.dk

Mere information
Anders Bredahl Frank
Uddannelsesleder
CFU

72690800
afr@ucn.dk

Mere information
Helle Carstens
Uddannelsesleder
Læreruddannelsen Aalborg

72690727
hee@ucn.dk

Mere information
Jeanette Schmith
Uddannelsesleder
Læreruddannelsen Aalborg

72690576
jeas@ucn.dk

Mere information
Thorkild Donskov Rams
Uddannelsesleder
Læreruddannelsen Hjørring

72690650
thr@ucn.dk

Mere informationUCN Pædagogik

Anne Krogh
Uddannelseschef
UCN Pædagogik

72690480
aek@ucn.dk

Mere information
Dora Ingeborg Leegaard
Uddannelsesleder
Pædagoguddannelsen Thisted

72690740
dol@ucn.dk

Mere information
Gitte Orlowitz
Uddannelsesleder
Pædagoguddannelsen Aalborg

72690559
gor@ucn.dk

Mere information
Jesper Jensen
Uddannelsesleder
Pædagoguddannelsen Aalborg

72690714
jeje@ucn.dk

Mere information
Maria Jeanet Wedsgaard Hæstrup
Uddannelsesleder
Pædagoguddannelsen Hjørring

72690528
mara@ucn.dk

Mere informationUCN Sundhed

Iben Bøgh Bahnsen
Uddannelseschef
UCN Sundhed

72691051
ibb@ucn.dk

Mere information
Dorte Drachmann
Uddannelsesleder
Fysioterapeutuddannelsen

72690950
dod@ucn.dk

Mere information
Githa Maria Pedersen
Uddannelsesleder
Jordemoderuddannelsen

72690975
gtc@ucn.dk

Mere information
Helle Nygård Kristensen
Uddannelsesleder
Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg og Thisted

72691205
hkr@ucn.dk

Mere information
Jette Pia Andersen
Uddannelsesleder
Ergoterapeutuddannelsen

72690931
jea@ucn.dk

Mere information
Louise Møller
Uddannelsesleder
Radiografuddannelsen

72691028
lum@ucn.dk

Mere information
Sanne Holm
Uddannelsesleder
Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring

72691225
sanh@ucn.dk

Mere information
Sofie Gry Pristed
Uddannelsesleder
Bioanalytikeruddannelsen

72691270
sgp@ucn.dk

Mere informationUCN act2learn

Jeppe Klitgaard Stricker
Efter- og videreuddannelseschef
UCN act2learn

22228283
jst@ucnact2learn.dk

Mere information
Ane Davidsen
Områdeleder
UCN act2learn Ledelse og Organisation

72691651
ada@ucnact2learn.dk

Mere information
Mathilde Nyvang Hostrup
Områdeleder
UCN act2learn Pædagogik og Læring

72690404
mnh@ucnact2learn.dk

Mere information
Michell Kannegaard
Områdeleder
UCN act2learn Sundhed, Social- og Neuropædagogik

72691703
mko@ucnact2learn.dk

Mere information
Thomas Fisker Nielsen
Områdeleder
UCN act2learn Erhverv

72691615
thfn@ucnact2learn.dk

Mere informationUCN Teknologi og Business

Henriette Rosa Eduardsen
Uddannelseschef
UCN Teknologi og Business

72691375
hre@ucn.dk

Mere information
Anne Mette Busch
Strategi- og udviklingsleder
UCN Teknologi og Business

72691543
amb@ucn.dk

Mere information
Bruno Larsen
Uddannelsesleder
Byggeriuddannelserne

72691500
bla@ucn.dk

Mere information
Claus Jensen
Uddannelsesleder
UCN Teknologi og Business

72691463
clje@ucn.dk

Mere information
Jens Christian Hansen Kløve
Uddannelsesleder
Design- og Produktionsuddannelserne

72691580
jck@ucn.dk

Mere information
Jill Bach Larsen
Uddannelsesleder
Finansuddannelserne

72691424
jila@ucn.dk

Mere information
John Midtgaard Jensen
Uddannelsesleder
Energi- og Miljøuddannelserne

72691480
jmj@ucn.dk

Mere information
Jørgen Søgaard Jakobsen
Uddannelsesleder
IT-uddannelserne

72691770
jsja@ucn.dk

Mere information
Karen Rubæk
Uddannelsesleder
Eksport- og Markedsføringsuddannelserne

72691373
kru@ucn.dk

Mere information
Malene Gørtz Blond
Konstitueret uddannelsesleder
Samfunds- og Formidlingsuddannelserne

72691546
mabl@ucn.dk

Mere information