Mission, vision og handlemønstre

Vision

Professionshøjskolen UCN er i 2020 er kendt som en dagsordenssættende uddannelses- og vidensinstitution, der skaber værdi og inspiration i og på tværs af professioner og erhverv.

Ambitionen er således at skabe og synliggøre en stærk profil for UCN, baseret på såvel vores uddannelses-som vidensaktiviteter, som gør UCN til et attraktivt tilvalg;

  • blandt uddannelsessøgende og kursister – regionalt, nationalt og internationalt
  • blandt professioner, praksisaktører og erhverv som UCN’s uddannelser retter sig imod
  • blandt danske og internationale forsknings-og vidensmiljøer
  • blandt ledende aktører i den samfundsmæssige udvikling af Nordjylland

Mission

Det er UCN’s mission at bedrive: Uddannelse i virkeligheden. Med uddannelse i virkeligheden forstår vi:

  • I tæt samspil med praksis uddanner vi til handling og refleksion i forhold til konkrete problemer og udfordringer i professioner og erhverv.
  • Vi udfordrer virkeligheden og medvirker til at sætte nye standarder i de professioner og erhverv, vi uddanner til, gennem samspil om uddannelse, efter- og videreuddannelse samt forsknings- og udviklingsprojekter.

UCN skal således udvikle, facilitere og formidle værdiskabende læring, kompetencer og viden til, i samarbejde med, og på tværs af professioner og erhverv. UCN har med sin regionale forankring et særligt opdrag i at uddanne til og udvikle sine aktiviteter i samspil med professioner og erhverv i Nordjylland.

Handlemønstre

Realiseringen af UCN Strategi 2020 forudsætter, at vi udvikler en tværgående kultur, der bygger på gensidig anerkendelse af fire grundlæggende handlemønstre.

Handlemønstrene skal respekteres som symboler på den ønskede fremtidige UCN kultur af alle ledere, medarbejdere og studerende, og dermed inddrages i egne adfærds- og handlingsmæssige valg hos den enkelte.

Mod

Mod skal anerkendes og understøttes i UCN fordi nytænkning og innovation skal skabe vore fremtidige profil - og det sker kun når rammerne opmuntrer til nysgerrighed, forsøg og eksperimenter.

Handlekraft

UCN skal anerkende handlekraft, så beslutninger omsættes til handling fordi vi skal evne at skabe udvikling i en omverden og praksisramme som ændrer sig løbende, og ikke altid levner plads til at etablere et 100 % sikkert fakta- eller procesgrundlag for handling.

Synlighed

UCN ønsker at gøre sig mere synlig og skabe en tydeligere profilering, af det vi står for og af de kvaliteter vi repræsenterer i vores uddannelser og vidensgrundlag fordi vores omverden fortæller os, at vi allerede har mange stærke sider i vores profil og genererer mange gode historier gennem vores uddannelses-, forsknings- og udviklingsarbejde, men at disse er for lidt profilerede og synlige i medierne og i vores kommunikation med eksterne samarbejdspartnere – og derfor endnu ikke har skabt det fornødne fundament for at realisere vores bidrag til værdiskabelse i professioner og erhverv.

Sammenhæng

Vi vil udvikle UCN ved at skabe meningsfulde sammenhænge;

  • internt mellem fagligheder og kulturer i organisationen – med respekt for både den faglige forskellighed og for behovet for fælles UCN indsatser og kendetegn
  • eksternt i forhold til professioner, erhverv og andre videns- udviklings- og uddannelsesaktører

Fordi mangfoldigheden er UCN's styrke, hvis tværfaglighed kan sættes i spil som et positivt tilvalg der styrker og underbygger uddannelsernes profil – og UCN som organisation. Det er derfor helt essentielt at studerende og samarbejdspartnere oplever et UCN, som evner at anvende sin mangfoldighed som positivt værdiskabende.