Strategi 2020

Retningen for organisationens udvikling frem mod år 2020

Strategi 2020 udgør sammen med rammekontrakten og kvalitetsarbejdet den strategiske ramme for udviklingen af UCN frem mod 2020. Strategi 2020 er forankret i rektoratet og godkendt af UCN’s bestyrelse.

UCN Strategi 2020

Understøttende strategier