Strategi 2020

Retningen for organisationens udvikling frem mod år 2020

UCN Strategi 2020 sætter retningen for UCN’s udvikling frem mod 2020. Strategien består af tre prioriterede indsatsområder, der alle styrker vores kerneopgave på UCN og bidrager til at realisere UCN’ s mission, vision samt de målsætninger der er sat igennem udviklingskontrakten og kvalitetsarbejdet.

 

Strategi 2020 udgør sammen med udviklingskontrakten og kvalitetsarbejdet den strategiske ramme for udviklingen af UCN frem mod 2020. Strategi 2020 er forankret i rektoratet og godkendt af UCN’s bestyrelse.

UCN Strategi 2020

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger