Studieråd ved UCN

Se en oversigt over UCN's studieråd.

UCN har 36 studieråd. Formålet med studierådene er at give de studerende mulighed for at få indflydelse på egen uddannelse og undervisning. Studierådene arbejder for at sikre og videreudvikle kulturen og studiemiljøet på de enkelte uddannelser, hvilket er et vigtigt led i at fastholde studerende og et attraktivt studiemiljø. 

Studierådene rådgiver uddannelsesudvalg, rektor og bestyrelsen om tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelserne og de tilknyttede efter- og videreuddannelser. 

Sundhedsuddannelserne

Nedenfor finder du kontaktoplysningerne på studierådet for de forskellige sundhedsuddannelser.

Radiograf

Louise Møller
lum@ucn.dk

Ergoterapeut

Jette Andersen
jea@ucn.dk

Jordemoder

Githa Cajus
gtc@ucn.dk

Fysioterapeut

Dorte Drachmann
dod@ucn.dk

Businessuddannelserne

Studierådet på businessuddannelserne kontaktes på:

business@ucn.dk

Det gælder for følgende uddannelser:​

 • Administrationsbachelor
 • Eksport og teknologi
 • Finansbachelor
 • Financial controller
 • Finansøkonom (Aalborg og Thisted)
 • Innovation og entrepreneurship
 • International Handel og Markedsføring
 • International Hospitality Management
 • Markedsføringsøkonom (Thisted)
 • Marketing Management
 • Natur- og kulturformidling
 • Serviceøkonom
 • Sport Management
Læreruddannelsen

Nedenfor finder du kontaktoplysningerne på studierådet for læreruddannelsen i Aalborg og Hjørring.

Lærer - Aalborg

Michael Bylin Bundgaard
mbu@ucn.dk

Lærer - Hjørring

Thorkil Donskov Rams
thr@ucn.dk

Pædagoguddannelsen

Nedenfor finder du kontaktoplysningerne på studierådet for pædagoguddannelsen i Aalborg, Hjørring og Thisted.

Pædagog - Aalborg

Gitte Orlowitz
gor@ucn.dk

Pædagog - Hjørring

Dora Ingeborg Leegaard
dol@ucn.dk

Pædagog - Thisted

Henning Holt Christensen
hhc@ucn.dk

Teknologiuddannelserne

Nedenfor finder du kontaktoplysningerne på studierådet for de forskellige teknologiuddannelser.

Automationsteknolog (dansk og engelsk)

John Midtgaard Jensen
jmj@ucn.dk

Bygningskonstruktør (dansk)

Bruno Larsen
bla@ucn.dk

Bygningskonstruktør (engelsk)

Bruno Larsen
bla@ucn.dk

Datamatiker (dansk og engelsk)

Jørgen Søgaard Jakobsen
jsja@ucn.dk

Designteknolog (dansk og engelsk)

Jens Christian Hansen Kløve
jck@ucn.dk

Digital konceptudvikling (dansk)

Jens Christian Hansen Kløve
jck@ucn.dk

El-installatør(dansk)

John Midtgaard Jensen
jmj@ucn.dk

Energimanagement (dansk)

John Midtgaard Jensen
jmj@ucn.dk

Energiteknolog (dansk)

John Midtgaard Jensen
jmj@ucn.dk

IT-teknolog (dansk)

Jørgen Søgaard Jakobsen
jsja@ucn.dk

Multimediedesigner(dansk og engelsk)

Jørgen Søgaard Jakobsen
jsja@ucn.dk

Produktionsteknolog (dansk)

Jens Christian Hansen Kløve
jck@ucn.dk

Produktudvikling og teknisk integration (dansk)

Jens Christian Hansen Kløve
jck@ucn.dk

Softwareudvikling og Webudvikling (dansk og engelsk)

Jørgen Søgaard Jakobsen
jsja@ucn.dk

VVS-installatør (dansk)

John Midtgaard Jensen
jmj@ucn.dk

Sygeplejerskeuddannelsen

Nedenfor finder du kontaktoplysningerne på studierådet for sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg og Hjørring.

Sygeplejeske - Aalborg og Thisted

Helle Nygaard Kristensen
hrk@ucn.dk

Sygeplejerske - Hjørring

Sanne Holm
sanh@ucn.dk