UCN Læringsakademi

Kompetenceudvikling med strategisk perspektiv

På UCN etablerede man i foråret 2014 UCN Læringsakademi. Formålet er at adressere faglig strategisk kompetenceudvikling i en fælles intern konstruktion. Siden læringsakademiet blev etableret i 2014, er der blevet afholdt kurser og særlige forløb inden for:

 • læring og it
 • Refleksiv Praksislæring
 • lektorkvalificeringsforløb
 • praksisorienteret forskning og udvikling
 • internationalisering
 • kvalitet og akkreditering
 • øvrige strategisk understøttende tiltag

Aktiviteter i UCN Læringsakademi

Læringsakademiet skelner mellem to typer af aktiviteter. Dels tilbydes der åbne forløb og kurser, som medarbejdere og ledere på tværs af UCN deltager i. Det kan eksempelvis være procesfacilitatoruddannelsen, konference om kvalitetsarbejdet på UCN, kurser i Canvas (UCN’s digitale læringsplatform) med videre.

Den anden type aktivitet er forløb særligt tilrettelagt for specifikke grupper af medarbejdere. Det er eksempelvis forløb om samarbejdskultur, om teamorganisering og arbejdsprocesser.

Lektorkvalificering - noget særligt

En væsentlig del af UCN Læringsakademis arbejde handler om lektorkvalificering. Undervisning på en professionshøjskole forudsætter høje kompetencer hos underviserne. Derfor tilbydes adjunkter på UCN at deltage i UCN lektorkvalificeringsforløb. Formålet er, at adjunkten gennem fleksibel deltagelse i 13 sessioner, individuel vejledning og portfolioskrivning udvikler kompetencer i relation til:

 • det teoretiske
 • det faglige
 • det pædagogiske
 • det erhvervs- og professionsrettede
 • forsknings- og udviklingsaktiviteter

Hvis du vil vide mere, kan du læse om lektorkvalificering (PDF) eller om de enkelte sessioner i lektorkvalificeringsforløbet (PDF).

Kontakt

Janne Holt
Specialkonsulent

Tlf. 72 69 04 31
jah@ucn.dk
Lotte Dalkjær Rindom
Udviklingskonsulent

Tlf. 72 69 01 42
ldr@ucn.dk