Hovedsamarbejdsudvalg (HSU)

Det er af fælles interesse for ledelse og medarbejdere ved UCN, at medarbejderne i så høj grad som muligt er inddraget i beslutninger vedrørende etablering og udvikling af institutionen.

For at skabe åbenhed og inddragelse af medarbejdere er der nedsat et tværgående HSU, som inddrages i drøftelser og høringer vedrørende UCN.

HSU-medlemmerne


Formand

Lene Augusta Jørgensen
lnj@ucn.dk

Næstformand

Kim Breum-Christensen
kich@ucn.dk

A-siden - Ledelsen

Birgitte Folkmann Kure
bik@ucn.dk

David Maynz
dvm@ucn.dk

Henriette Eduardsen
hre@ucn.dk

Peder Normann Pedersen
pnp@ucn.dk

Peter Andersen
ptan@ucn.dk

Peter Møller Pedersen
pmpe@ucn.dk

Peter Rubeck Olesen
pro@ucn.dk

Poul Højmose Kristensen
phk@ucn.dk

 


B-siden - Medarbejdere

Carl Redmond
care@ucn.dk

Heidi Dich
hedi@ucnact2learn.dk

Jens Christinan Kragh Mortensen
jckm@ucn.dk

Jesper Dam Larsen
jla@ucn.dk

Kim Breum-Christensen
kich@ucn.dk

Kristine Agermose Hinrichsen
krh@ucn.dk

Lene Duus
led@ucn.dk

Mette Lilienskjold Andersen
mla@ucn.dk

Peter Andersen
pta@ucn.dk

Steen Nielsen
stn@ucn.dk

Susanne Hilde Bang-Larsen
shb@ucn.dk

Ulla Nielsby
uln@ucn.dk