Hovedsamarbejdsudvalg (HSU)

Det er af fælles interesse for ledelse og medarbejdere ved UCN, at medarbejderne i så høj grad som muligt er inddraget i beslutninger vedrørende etablering og udvikling af institutionen.

For at skabe åbenhed og inddragelse af medarbejdere er der nedsat et tværgående HSU, som inddrages i drøftelser og høringer vedrørende UCN.

HSU-medlemmerne


Formand

Lene Augusta Jørgensen
lnj@ucn.dk

Næstformand

Kim Breum-Christensen
kich@ucn.dk

A-siden - Ledelsen

Poul Højmose Kristensen
phk@ucn.dk

Peter Møller Pedersen
pmpe@ucn.dk


B-siden - Medarbejdere

Finn Holm
fih@ucn.dk

Lene Duus
led@ucn.dk

Helle Rahbek Thomsen
hrt@ucn.dk

John Nygaard Christensen
jnc@ucn.dk

Kim Breum-Christensen
kich@ucn.dk

Kristine A Hinrichsen
krh@ucn.dk

Per Carøe
pec@ucn.dk

Susanne Hilde Bang-Larsen
shb@ucn.dk

Susanne Gustafson
sug@ucn.dk

Torben Munk Hansen
tmh@ucn.dk

Torben Broe Knudsen
tok@ucn.dk

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger