Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalgene er sammensat af personer med stærke kompetencer inden for det enkelte uddannelsesområde. Udvalgene har fokus på udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne.

I uddannelsesudvalgene har UCN et formaliseret samarbejde mellem en række centrale personer inden for de professioner, som vi udbyder uddannelser indenfor.

Udvalgenes opgave

Uddannelsesudvalgene rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelse om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet og relevans, herunder den regionale uddannelsesdækning.
Uddannelsesudvalgene rådgiver i forhold til grund-, efter og videreuddannelse.

Udvalgenes sammensætning

Uddannelsesudvalgene er sammensat af personer med kompetence inden for udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne samt kendskab til arbejdsmarkedet. Du kan se udvalgsmedlemmerne under de respektive udvalg.