Uddannelsesudvalg for administrationsbachelor

Udvalget er sammensat af personer med kompetence indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for administrationsuddannelsen (bachelor i offentlig administration) og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 11 medlemmer, og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand):

4 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Katharina Hauge Antonsen, Formand for HK Kommunal Nordjylland
Jonna Vestergaard, Formand for HK Stat Nordjylland
Christian Kuno Pedersen, Chefkonsulent , Region Nordjylland
Jørgen Lietske Pedersen, Vicekommunaldirektør, Aalborg Kommune (midlertidig formand)
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser. Udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
Lars Jørgensen, Rektor, Dronninglund Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for det administrative område. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Jan Holm Ingemann, AAU
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet.  Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
Nicolai Bo Pedersen, Uddannelseschef, Aalborg Handelsskole
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Bjørn Max Schaumann, Underviser
Lars Busk Jørgensen, Underviser
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
Joachim Lindflaten, Studerende
Henriette Suna Niemann Jensen, Studerende 

Kommissorium

Læs kommissorium for administrationsbacheloruddannelsens uddannelsesudvalg (PDF)

Dagsordner og referater

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger