Uddannelsesudvalg for administrationsbachelor

Udvalget er sammensat af personer med kompetence indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for administrationsuddannelsen (bachelor i offentlig administration) og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 11 medlemmer, og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand):

4 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Katharina Hauge Antonsen, Formand for HK Kommunal Nordjylland
Jonna Vestergaard, Formand for HK Stat Nordjylland
Christian Kuno Pedersen, Chefkonsulent , Region Nordjylland
Jørgen Lietske Pedersen, Vicekommunaldirektør, Aalborg Kommune (midlertidig formand)
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser. Udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
Lars Jørgensen, Rektor, Dronninglund Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for det administrative område. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Jan Holm Ingemann, AAU
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet.  Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
Torben Jensen, Leder for hovedforløbuddannelserne, Aalborg Handelsskole
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Camilla Valbak-Andersen, Underviser
Troels Muldbak Andersen, Underviser
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
Malene Elise Bruun Thomsen, studerende
Ida Gedsø, studerende

Kommissorium

Læs kommissorium for administrationsbacheloruddannelsens uddannelsesudvalg (PDF)

Dagsordner og referater

2019

22. maj 2019

22.05.19 Dagsorden (PDF)
22.05.19 Referat (PDF)

30. oktober 2019

30.10.19 Dagsorden (PDF)
30.10.19 Referat (PDF)

3. december 2019

03.12.19 Dagsorden (PDF)
​03.12.19 Referat (PDF)

2018

27. februar 2018

27.02.18 Dagsorden (PDF)
27.02.18 Referat (PDF)

30. maj 2018

30.05.18 Dagsorden (PDF)
30.05.18 Referat (PDF)

19. december 2018

19.12.18 Dagsorden (PDF)
19.12.18 Referat (PDF)

2017

7. februar 2017

07.02.17 Dagsorden (PDF)
07.02.17 Referat (PDF)

6. juni 2017

06.06.2017 Referat med bilag (PDF)

12. september 2017

12.09.17 Referat med bilag (PDF)

2016

17. marts 2016

17.09.16 Dagsorden (PDF)
17.03.16 Referat (PDF)

14. juni 2016

14.06.16 Dagsorden (PDF)
14.06.16 Referat (PDF)

20. september 2016

20.09.16 Dagsorden (PDF)
20.09.16 Referat (PDF)