Uddannelsesudvalget for byggeriuddannelserne

Udvalget er sammensat af personer med kompetencer indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne (bygningskonstruktør og byggetekniker) og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for byggeriuddannelserne (bygningskonstruktør og byggetekniker) og tilknyttede efter- og videreuddannelseer består af 11 medlemmer, og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand):

5 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Karina Jepsen (formand), Konstruktørforeningen
Kjeld Bjerg, Direktør, arkitekt, Bjerg Arkitektur A/S
Sanne Daugaard Schmidt, HR Chef, HP-Byg
Christian Adler Wennerwald, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Jørgen Lindgaard Christensen, afdelingsleder, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Jens Nielsen, Rektor, Støvring Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for byggeområdet. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Henrik Brohus, Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
Steffen Damgaard, Uddannelseschef, Energi og Miljø, EUC Nord
1 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Carl Redmond, Bygningskonstruktør
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Anders Olsen
Kasper Kristensen Pajkes

Kommissorium

Læs kommissorium for byggeriuddannelsernes uddannelsesudvalg (PDF)

Dagsordner og referater

2019

21. januar 2019

15. maj 2019

26. september 2019

2018

9. januar 2018

09.01.18 Referat (PDF)

9. april 2018 

09.04.18 Referat (PDF)

19. september 2018 

19.09.18 Referat (PDF)
19.09.18 Bilag (PDF)

2017

5. april

05.04.17 Referat (PDF)

27. september

27.09.17 Referat og bilag (PDF)

 

2016

21. januar 2016

21.01.16 Referat (PDF)

15. april 2016

15.04.16 Referat (PDF)

21. juni 2016

21.06.16 Referat (PDF)

11. oktober 2016

11.10.16 Referat (PDF)