Uddannelsesudvalget for datamatiker og softwareudvikling

Udvalget er sammensat af personer med kompetencer indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne og personer med kendskab til arbejdsmarkedet

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for datamatiker og professionsbachelor i softwareudvikling samt tilknyttede efter- og videreuddannelser. Udvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant. 
Per Frey, Underdirektør - KMD A/S
Morten Hammer Jensen, System Consultant - Logimatic
Pelle Ravn, Software Developer - Snapp ApS
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Ralf Michael Leimbech, Prorektor - Vesthimmerlands Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for IT og elektronik. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Kristian Olesen, Head of Department, Associate Professor, Ph.D., Department of Computer Science - Aalborg University
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
Thomas Vrangbæk, Forretningsudvikler, Data og kommunikation - Technology College Aalborg
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Henrik Munk Hvarregaard, Adjunkt og koordinator for datamatikeruddannelsen
Finn E. Norbjerg, Adjunkt og koordinator for professionsbachelor i softwareudvikling
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Jesper Broge Jørgensen, datamatikeruddannelsen
Søren Søgaard, Professionsbachelor i softwareudvikling

Kommissorium

Læs kommissorium for datamatiker og softwareudviklingsuddannelsernes uddannelsesudvalg (PDF)

Dagsordner og referater

2016

4. oktober 2016

04.10.16 Referat

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger