Uddannelsesudvalget for eksport- og markedsføringsuddannelserne

Udvalget er sammensat af personer med kompetencer indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for eksport- og markedsføringsuddannelserne (markedsføringsøkonom og eksport og teknologi) og tilknyttede efter- og videreuddannelseer består af 10 medlemmer, og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand (pt er ingen bragt i forslag som formand):

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Hans Peter Wolsing, iværksætterkoordinator hos Væksthus Nordjylland
Preben Larsen, Erhverv Norddanmark
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Christian Warming, Rektor, Aalborg Katedralskole
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for Eksport og markedsføring. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Tom plads
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
Gert Husum
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Birgitte Hvingel Jørgensen
Jens Kjær Sørensen
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Kim Jensen, 2. sem. markedsføringsøkonom
Kian Floor Ulriksen, eksport og teknologi

Kommissorium

Læs kommissorium for eksport- og markedsføringsuddannelsernes uddannelsesudvalg (PDF)

 

Dagsordner og referater

2017

8. februar 2017

08.02.17 Referat
08.02.17 Bilag
 

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger