Uddannelsesudvalget for eksport- og markedsføringsuddannelserne

Udvalget er sammensat af personer med kompetencer indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for eksport- og markedsføringsuddannelserne (markedsføringsøkonom og eksport og teknologi) og tilknyttede efter- og videreuddannelseer består af 10 medlemmer, og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand (pt er ingen bragt i forslag som formand):

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Hans Peter Wolsing, indehaver af www.startinfo.dk
Jens Uggerhøj, direktør Uconnect, Erhverv Norddanmark
Morten Nørgaard Morthorst, direktør DIS A/S
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Christian Warming, rektor, Aalborg Katedralskole
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for Eksport og markedsføring. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Vacant
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
Karsten Asmussen, rektor EUC NORD
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Niels Bjøl
Jens Kjær Sørensen
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Emil Grambo Kodal, Markedsføringsøkonomuddannelsen
Ako Adel Abdellah, Eksport og teknologiuddannelsen

Kommissorium

Læs kommissorium for eksport- og markedsføringsuddannelsernes uddannelsesudvalg (PDF)

 

Dagsordner og referater

2019

13. februar 2019 

13.02.19 Referat (PDF)

12. juni 2019 

12.06.19 Referat (PDF)

2. oktober 2019 

02.10.19 Referat (PDF)

2018

9. april 2018 

09.04.18 Referat (PDF)
09.04.18 Bilag (PDF)

2017

8. februar 2017

08.02.17 Referat (PDF)
08.02.17 Bilag (PDF)

3. maj 2017 

03.05.17 Referat (PDF)

2016

28. april 2016

28.04.16 Referat (PDF)

14. september 2016 

14.09.16 Dagsorden (PDF)

2015

18. marts 2015

18.03.15 Referat (PDF)

24. juni 2015

24.06.15 Referat (PDF)

11. november 2015

11.02.15 Referat (PDF)