Uddannelsesudvalget for energi- og miljøuddannelserne

Udvalget er sammensat af personer med kompetencer indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne (el-installatør og vvs-installatør) og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for energi- og miljøuddannelserne (el-installatør og vvs-installatør) og tilknyttede efter- og videreuddannelseer består af 10 medlemmer, og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand):

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Marinus Møller, Frandsen & Søndergaard
John Lundgaard Andersen, Teknisk Landsforbund A/S
René Aaholm, El-ingeniør, Cowi A/S
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Søren Hindsholm, Rektor, Nørresundby Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for energi og miljø. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Poul Alberg Østergaard, Lektor, Aalborg Universitet
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
Gorm Vestergaard, Uddannelsesleder, Tech College 
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Trine Saaby, underviser
Jens Henrik Nielsen, underviser
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Henrik Vestergaard Andersen, studerende
Stefan Mathias Green, studerende 

Kommissorium

 Læs kommissorium for energi- og miljøuddannelsernes uddannelsesudvalg (PDF)

Dagsordner og referater

2018

25. april 2018

25.04.18 Referat 

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger