Uddannelsesudvalget for energi- og miljøuddannelserne

Udvalget er sammensat af personer med kompetencer indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne (el-installatør og vvs-installatør) og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for energi- og miljøuddannelserne (el-installatør og vvs-installatør) og tilknyttede efter- og videreuddannelseer består af 10 medlemmer, og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand):

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
John Lundgaard Andersen, Teknisk Landsforbund A/S
René Aaholm, El-ingeniør, Cowi A/S
Marinus Møller, Frandsen & Søndergaard
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Søren Hindsholm, Rektor, Nørresundby Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for energi og miljø. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Poul Alberg Østergaard, Lektor, Aalborg Universitet
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
Gorm Vestergaard, Uddannelsesleder, Tech College 
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Trine Saaby, underviser
Jens Henrik Nielsen, underviser
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Morten Mejer Nielsen, studerende
Martin Pretzmann Sekkelund, studerende 

Kommissorium

 Læs kommissorium for energi- og miljøuddannelsernes uddannelsesudvalg (PDF)

Dagsordner og referater

2019

10. april 2019

10.04.19 Referat (PDF)

2018

25. april 2018

25.04.18 Referat (PDF)

2017

6. april 2017

06.04.17 Dagsorden (PDF)
06.04.17 Referat (PDF)

2016

4. april 2016

04.04.16 Dagsorden (PDF)
04.04.16 Referat (PDF)

14. september 2016

14.09.16 Dagsorden (PDF)
14.09.16 Referat (PDF)