Uddannelsesudvalget for it-teknolog

Udvalget er sammensat af personer med kompetencer indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelsen samt personer med kendskab til arbejdsmarkedet

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for it-teknologuddannelsen samt tilknyttede efter- og videreuddannelser. Udvalget består af 12 medlemmer og sammensættes således:

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.

Kenny Schødt, COO (B2B & Internal IT), Labtech Data Erhverv
Jesper Tommerup, Teknisk chef, Ingeniør, Partner - MRC
Vacant
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Frank Olsen, Uddannelsesleder - Dronninglund Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for it-området. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Ove Andersen, Studieleder ved nstitut for Elektroniske Systemer - Aalborg University
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
Thomas Vrangbæk, Faglærer, Tech College
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Ib Helmer Nielsen, Underviser og koordinator ved it-teknologuddannelsen
Jesper M. Kristensen, Adjunkt it-teknologuddannelsen
4 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Lasse Lifland Kjær, studerende ved it-teknologuddannelsen
Andreas Lundhus, studerende ved it-teknologuddannelsen
Asbjørn Hoffskov Lund, studerende ved it-teknologuddannelsen
Nicolaj Nørring Andersen, studerende ved it-teknologuddannelsen

Kommissorium

Læs kommissorium for it-teknologuddannelsens uddannelsesudvalg (PDF)

Dagsordner og referater

2017

6. april

06.04.17 Referat

26. oktober 

26.10.17 Referat

2016

5. april 2016

05.04.16 Referat

26. oktober 2016

26.10.16 Referat

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger