Uddannelsesudvalget for it-teknolog

Udvalget er sammensat af personer med kompetencer indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelsen samt personer med kendskab til arbejdsmarkedet

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for it-teknologuddannelsen samt tilknyttede efter- og videreuddannelser. Udvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.

Niels M. Mikkelsen, Applikationsingeniør - Nordcad Systems A/S
Jesper Tommerup, Teknisk chef, Ingeniør, Partner - MRC
Lasse Thomsen, Owner at LT Automation A/S
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Frank Olsen, Uddannelsesleder - Dronninglund Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for it-området. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Ove Andersen, Studieleder ved nstitut for Elektroniske Systemer - Aalborg University
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
Vakant
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Ib Helmer Nielsen, Underviser og koordinator ved it-teknologuddannelsen
Jesper M. Kristensen, Adjunkt it-teknologuddannelsen
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Frederik Langkilde Jacobsen, studerende ved it-teknologuddannelsen
Johannes Tveden Nielsen, studerende ved it-teknologuddannelsen

Kommissorium

Læs kommissorium for it-teknologuddannelsens uddannelsesudvalg (PDF)

Dagsordner og referater

2016

5. april 2016

05.04.2016 Referat

26. oktober 2016

26.10.16 Referat

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger