Uddannelsesudvalget for it-teknolog

Udvalget er sammensat af personer med kompetencer indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelsen samt personer med kendskab til arbejdsmarkedet

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for it-teknologuddannelsen samt tilknyttede efter- og videreuddannelser. Udvalget består af 12 medlemmer og sammensættes således:

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.

Kenny Schødt, COO (B2B & Internal IT), Labtech Data Erhverv
Jesper Tommerup, Teknisk chef, Ingeniør, Partner - MRC
Vacant
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Frank Olsen, Uddannelsesleder - Dronninglund Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for it-området. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Ove Andersen, Uddannelsesleder ved institut for Elektroniske Systemer - Aalborg University
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
Thomas Vrangbæk, Faglærer, Tech College
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Ib Helmer Nielsen, Underviser og koordinator ved it-teknologuddannelsen
Steffen Vutborg, Underviser IT-teknolog uddannelsen
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Magnus Høj Mikkelsen, studerende ved it-teknologuddannelsen
Mikkel Brun Vardinghus, studerende ved it-teknologuddannelsen

Kommissorium

Læs kommissorium for it-teknologuddannelsens uddannelsesudvalg (PDF)

Dagsordner og referater

2019

31. januar

31.01.19 Referat (PDF)

21. maj

21.05.19 Referat (PDF)

2018

27. februar

27.02.18 Referat (PDF)

24. maj

24.05.18 Referat (PDF)

27. september

27.09.18 Referat (PDF)

2017

6. april

06.04.17 Referat (PDF)

26. oktober 

26.10.17 Referat (PDF)

2016

5. april 2016

05.04.16 Referat (PDF)

26. oktober 2016

26.10.16 Referat (PDF)