Uddannelsesudvalg for pædagog

Udvalget er sammensat af personer med kompetence indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 14 medlemmer og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand):

2 medlemmer udpeges af forvaltningschefer i Nordjylland efter indstilling af rektor.
Hans Christian Mariegaard, Afdelingschef, Familie- og Beskæftigelsesafdelingen, Aalborg Kommune (formand)
Peter Larsen, Skole og Dagtilbudschef, Hjørring Kommune
3 medlemmer repræsenterende professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
Jonna Kastbjerg, Fagcenterchef, Fagcenter for Autisme og ADHD, Vodskov
Marlene Linnemann Kjeller Justesen, Dagtilbudsleder Nordvest/Vodskov, Børnehaven Røverdal
Susanne Damgaard, Områdeleder, Dagtilbud, Thisted Kommune
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
Per Knudsen, Rektor, Brønderslev Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og ledelsesmæssig kompetence​ indstillet af et universitet
Lene Tanggaard Pedersen, Professor. Ph.d. Centerleder og Viceinstitutleder, Institut for kommunikation
2 medlemmer indstillet af BUPL og SL i forening
Hanne Bloch Ingvardsen, Næstformand, BUPL Nordjylland
Peter H. S. Kristensen, Kredsformand, Socialpædagogerne Nordjylland
1 medlem med indsigt i socialrådgiveruddannel-sen og med ledelsesmæssig kompetence​ indstillet af Aalborg Universitet
Lene Tølbøll, Studieleder, Skolen for Sociologi og Socialt arbejde
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
Birgitte Skov Petersen, Lektor, Aalborg
Gitte Larsen, Lektor CSV, Hjørring
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
Mette Nørgaard Jensen, Pædagogstuderende på CME, UCN
Andreas Engrob Svane, Pædagogstuderende på CLV, UCN
Anders Daniel Thomsen, Pædagogstuderende på CSV, UCN

Tilforordnede

  • Uddannelseschef for pædagoguddannelsen i Nordjylland, Anne Krogh
  • Specialkonsulent UCN act2learn pædagogik og læring, Janne Holt 
  • Lektor i UCN act2learn pædagogik, Margit Nielsen
  • Studieleder for pædagoguddannelsen i Aalborg, Gitte Orlowitz
  • AC-medarbejder Signe Pedersen​ (referent)

Kommissorium

Læs kommissorium for pædagoguddannelsens uddannelsesudvalg (PDF)

 

Dagsordner og referater

2018

11. januar 2018 

11.01.18 Dagsorden (PDF)
11.01.18 Referat (PDF)

2017

24. Januar 2017

24.01.2017 Dagsorden (PDF)
24.01.2017 Referat (PDF)

04. MAJ 2017

04.05.2017 Dagsorden (PDF)
04.05.2017 Referat (PDF)

31. August 2017

31.08.17 Dagsorden (PDF)
31.08.17 Referat (PDF)

10. oktober 2017

10.10.17 Dagsorden (PDF)
10.10.17 Referat (PDF)

13. december 2017

13.12.17 Dagsorden (PDF)
13.12.17 Referat (PDF)

2016

9. februar 2016

09.02.2016 Dagsorden (PDF)
09.02.2016 Referat (PDF)

21. april 2016

21.04.2016 Dagsorden (PDF)
21.04.2016 Referat (PDF)

16. juni 2016

16.06.2016 Dagsorden (PDF)
16.06.2016 Referat (PDF)

14. september 2016

14.09.2016 Dagsorden (PDF)
14.09.2016 Referat (PDF)

31. oktober 2016

31.10.2016 Dagsorden (PDF)
31.10.2016 Referat (PDF)

8. december 2016

Temadag og dialog om pædagoger i ældresektoren:
08.12.2016 Referat fra temadag (PDF)

2015

22. april 2015

22.04.2015 Referat (PDF)

6. september 2015

06.09.2015 Dagsorden (PDF)
06.09.2015 Referat (PDF)

22. september 2015

22.09.2015 Dagsorden (PDF)
22.09.2015 Referat (PDF)

29. oktober 2015

29.10.2015 Dagsorden (PDF)
29.10.2015 Referat (PDF)