Uddannelsesudvalg for pædagog

Udvalget er sammensat af personer med kompetence indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 12 medlemmer og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand):

1 formand udpeges af bestyrelsen efter indstilling af rektor
Hans Christian Mariegaard, Afdelingschef, Børne- og familieafdelingen, Aalborg Kommune er formand for udvalget
2 medlemmer repræsenterende professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
Jonna Kastbjerg, Centerchef, Fagcenter for Autisme og ADHD, Vodskov
Jette Kjeldsen, Konsulent, Fagligt tilsyn og planlægning, Hjørring Kommune
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
Per Knudsen, Rektor, Brønderslev Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise indstillet af Aalborg Universitet
Julie Borup Jensen, Adjunkt, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
2 medlemmer indstillet af BUPL og SL i forening
Hanne Bloch Ingvardsen, Næstformand, BUPL Nordjylland
Peter H. S. Kristensen, Kredsformand, Socialpædagogerne Nordjylland
1 medlem indstillet af lederne af de pædagogiske institutioner i Nordjylland i forening
Marlene Justesen, Institutionsleder, Børnehaven Gl. Kongevej, Nørresundby
Udpeget ved selvsupplering
Ulrik Andersen, Kommunaldirektør, Thisted Kommune
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
Birgitte Skov Petersen, Aalborg
Gitte Larsen, Hjørring
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
Hanne Sofie Larsen
Anders Daniel Thomsen

Tilforordnede

  • Uddannelseschef for pædagoguddannelsen i Nordjylland, Anne Krogh
  • Specialkonsulent UCN act2learn pædagogik og læring, Janne Holt 
  • Lektor i UCN act2learn pædagogik, Margit Nielsen
  • Studieleder for pædagoguddannelsen i Aalborg, Gitte Orlowitz
  • AC-medarbejder Bodil Geipel Lauritsen (referent)

Kommissorium

Læs kommissorium for pædagoguddannelsens uddannelsesudvalg (PDF)

 

Dagsordner og referater

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger