Uddannelsesudvalg for pædagog

Udvalget er sammensat af personer med kompetence indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 12 medlemmer og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand):

1 formand udpeges af bestyrelsen efter indstilling af rektor.
Hans Christian Mariegaard, Afdelingschef, Børne- og familieafdelingen, Aalborg Kommune er formand for udvalget
2 medlemmer repræsenterende professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Jonna Kastbjerg, Centerchef, Fagcenter for Autisme og ADHD, Vodskov
Jette Kjeldsen, Konsulent, Fagligt tilsyn og planlægning, Hjørring Kommune
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Per Knudsen, Rektor, Brønderslev Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise indstillet af Aalborg Universitet.
Julie Borup Jensen, Adjunkt, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
2 medlemmer indstillet af BUPL og SL i forening
Hanne Bloch Ingvardsen, Næstformand, BUPL Nordjylland
Peter H. S. Kristensen, Kredsformand, Socialpædagogerne Nordjylland
1 medlem indstillet af lederne af de pædagogiske institutioner i Nordjylland i forening
Marlene Justesen, Institutionsleder, Børnehaven Gl. Kongevej, Nørresundby
Udpeget ved selvsupplering
Ulrik Andersen, Kommunaldirektør, Thisted Kommune
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgs område
Birgitte Skov Petersen, Aalborg
Gitte Larsen, Hjørring
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
Vakant
Uffe Toft

Tilforordnede

  • Uddannelseschef for pædagoguddannelsen i Nordjylland, Anne Krogh
  • Konstitueret områdedirektør for UCN act2learn pædagogik, Mathilde Nyvang Hostrup
  • Lektor i UCN act2learn pædagogik, Margit Nielsen
  • Studieleder for pædagoguddannelsen i Aalborg, Gitte Orlowitz
  • AC-medarbejder Bodil Geipel Lauritsen (referent)

Kommissorium

Læs kommissorium for pædagoguddannelsens uddannelsesudvalg (PDF)

 

Dagsordner og referater

2017

24. Januar 2017

24.01.2017 Dagsorden

2016

9. februar 2016

09.02.2016 Dagsorden
09.02.2016 Referat

21. april 2016

21.04.2016 Dagsorden
21.04.2016 Referat

16. juni 2016

16.06.2016 Dagsorden
16.06.2016 Referat

14. september 2016

14.09.2016 Dagsorden
14.09.2016 Referat

31. oktober 2016

31.10.2016 Dagsorden
31.10.2016 Referat

8. december 2016

Temadag og dialog om pædagoger i ældresektoren:
08.12.2016 Referat fra temadag

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

IT Helpdesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger