Uddannelsesudvalget for service- og oplevelsesuddannelserne

Uddannelsesudvalget for service- og oplevelsesesuddannelserne omfatter uddannelserne serviceøkonom, sport management og international hospitality management.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for service og oplevelsesuddannelserne og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 12 medlemmer og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand - pt erJohanne Bugge formand):

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Johanne Bugge, Bugge Experience Consult
Lars Enevold Petersen, Visit Nordjylland
Susan Roulund, DIF
Dorte Dam, Feriepartner
Anemette Bühlmann, Scheelsminde
Martin Stigaard Skammelsen, AaB
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Bjarne Edelskov Nielsen, Rektor, Fjerritslev Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Karina Madsen Smed, AAU
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
Marianne Holmsgaard, Uddannelseschef, Tech College Aalborg
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgs område.
Kenneth Cortsen
Helge Larsen
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
Helle Appelt Laursen

Tilforordnede

  • Studieleder på serviceøkonom uddannelsen, Vakant
  • Studieleder for top up uddannelserne, Claus Jensen

 

Kommissorium

Læs kommissorium for service- og oplevelsesuddannelsernes uddannelsesudvalg (PDF)

Dagsordner og referater

2016

19. februar 2016

19.02.16 Dagsorden (PDF)
19.02.16 Referat (PDF)

8. juni 2016

08.06.16 Dagsorden (PDF)
08.06.16 Referat (PDF)

17. november 2016

17.11.16 Dagsorden (PDF)
17.11.16 Referat (PDF)

2017

15. februar 2017

15.02.17 Dagsorden (PDF)
15.02.17 Referat (PDF)

14. juni 2017

14.06.17 Dagsorden (PDF)
14.06.17 Referat (PDF)

13. november 2017

13.11.17 Dagsorden (PDF)
13.11.17 Referat (PDF)