Uddannelsesudvalget for service- og oplevelsesuddannelserne

Uddannelsesudvalget for service- og oplevelsesesuddannelserne omfatter uddannelserne serviceøkonom, sport management og international hospitality management.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for service og oplevelsesuddannelserne og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 12 medlemmer og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand - pt erJohanne Bugge formand):

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Johanne Bugge, Bugge Experience Consult
Lars Enevold Petersen, Visit Nordjylland
Susan Roulund, DIF
Dorte Dam, Feriepartner
Anemette Bühlmann, Scheelsminde
Martin Stigaard Skammelsen, AaB
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Bjarne Edelskov Nielsen, Rektor, Fjerritslev Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Karina Madsen Smed, AAU
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
Marianne Holmsgaard, Uddannelseschef, Tech College Aalborg
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgs område.
Kenneth Cortsen
Helge Larsen
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
Helle Appelt Laursen

Tilforordnede

  • Studieleder på serviceøkonom uddannelsen, Simon Mou Skogberg
  • Studieleder for top up uddannelserne, Claus Jensen

 

Kommissorium

Læs kommissorium for service- og oplevelsesuddannelsernes uddannelsesudvalg (PDF)

Dagsordner og referater

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger