Uddannelsesudvalget for service- og oplevelsesuddannelserne

Uddannelsesudvalget for service- og oplevelsesesuddannelserne omfatter uddannelserne serviceøkonom, sport management og international hospitality management.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for service og oplevelsesuddannelserne og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 13 medlemmer og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand - pt erJohanne Bugge formand):

4 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Johanne Bugge, Bugge Experience Consult
Birgitte Nielsen, DGI
Mike Sthyr, Aalborg Airport Hotel
Anja Mathiasen, VisitAalborg
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Ole Droob, Rektor, Hasseris Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Karina Madsen Smed, AAU
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
Marianne Holmsgaard, Uddannelseschef, Tech College Aalborg
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgs område.
Kenneth Cortsen
Lars Falk
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
Celina Skak Dichmann
Tilforordnede

Tilforordnede

  • Uddannelsesleder på serviceøkonom uddannelsen, Carsten Frank Jørgensen
  • Uddannelsesleder for top up uddannelserne, Claus Jensen

 

Kommissorium

Læs kommissorium for service- og oplevelsesuddannelsernes uddannelsesudvalg (PDF)

Dagsordner og referater

2020

05. februar 2020

05.02.20 Dagsorden (PDF)
05.02.20 Referat (PDF)

2019

26. februar 2019

26.02.19 Dagsorden (PDF)
26.02.19 Referat (PDF)

16. maj 2019

16.05.19 Dagsorden (PDF)
16.05.19 Referat (PDF)

18. september 2019

18.09.19 Dagsorden (PDF)
18.09.19 Referat (PDF)

2018

9. marts 2018

09.03.18 Dagsorden (PDF)
09.03.18 Referat (PDF)

7. august 2018

07.08.18 Dagsorden (PDF)
07.08.18 Referat (PDF)

6. december 2018

06.12.18 Dagsorden (PDF)
06.12.18 Referat (PDF)

2017

15. februar 2017

15.02.17 Dagsorden (PDF)
15.02.17 Referat (PDF)

14. juni 2017

14.06.17 Dagsorden (PDF)
14.06.17 Referat (PDF)

13. november 2017

13.11.17 Dagsorden (PDF)
13.11.17 Referat (PDF)

2016

19. februar 2016

19.02.16 Dagsorden (PDF)
19.02.16 Referat (PDF)

8. juni 2016

08.06.16 Dagsorden (PDF)
08.06.16 Referat (PDF)

17. november 2016

17.11.16 Dagsorden (PDF)
17.11.16 Referat (PDF)