Gå til hoved indhold

Det danske samfund – og Nordjylland – undergår hastige forandringer i disse år. Det betyder, at ønsker, krav og forventninger til en institution som Professionshøjskolen UCN kan virke ganske overvældende. Viden, læring og innovation får en stadig større betydning for samfundsudviklingen, og vi har en forventning om, at UCN skal stå stærkt netop her for at vise en vej ud af de dilemmaer og udfordringer, vi som samfund står overfor. Det kan virke ambitiøst at udarbejde en institutionel strategi, der peger 10 år frem i tiden. Giver det overhovedet mening, når forandringstempoet synes så højt som nogensinde med ændringer fra uge til uge, dag til dag?

Som bestyrelse og rektorat for UCN har vi bevidst valgt at gå denne vej. Vi tror på, at vi kan bidrage til at udvikle det samfund, vi er en del af igennem ambitiøse mål for vores uddannelser, studerende og de professioner, vi samarbejder med; ambitioner, der sidestiller udviklingen af uddannelserne i Danmark med udviklingen i andre europæiske lande. Her taler man om University of Applied Science (UAS) som betegnelse for det, som UCN stræber efter at blive: En praksisnær vidensinstitution, der bedriver uddannelse og anvendelsesorienteret forskning på internationalt niveau.

Vi vil gøre vores uddannelser, studerende og professioner endnu bedre igennem et stærkt vidensgrundlag, der kan omsættes til konkrete færdigheder og kompetencer. Vores mål er at skabe uddannelser, der baserer sig på en refleksiv praksis og understøttes af ny viden og innovation.

Med ”vi” mener vi ikke bare UCN’s bestyrelse, ledere og medarbejdere, der er forpligtet på strategien, men også alle vores studerende og kursister samt de interessenter og samarbejdspartnere, uden hvem UCN ikke kan lykkes. Det er kun takket være det levende samarbejde med arbejdspladser, institutioner, vidensmiljøer og ikke mindst studerende og kursister, at UCN kan skabe den praksisnærhed og anvendelsesorientering, som er UCN’s varemærke.

Så læs strategien som en åben invitation til sammen at skabe de ønskede forandringer.

Kristina Østergaard Kristoffersen, rektor
Mads Duedahl, bestyrelsesformand