Gå til hoved indhold

Den strategiske rammekontrakt er en flerårig kontrakt, der indgås mellem uddannelses- og forskningsministeren og bestyrelsesformanden på vegne af bestyrelsen.

Kontrakten skal medvirke til at sætte retningen for det strategiske arbejde på UCN og synliggøre, hvordan UCN gennem kerneopgaverne bidrager til at opfylde vigtige samfundsmæssige mål. UCN’s valg af strategiske mål for kerneopgaverne skal ses i lyset af dels de overordnede ambitioner for de videregående uddannelser og dels UCN Strategi 2030. 

Målene i den strategiske rammekontrakt 2022-2025 for UCN tager afsæt i UCN’s kerneopgaver - i form af grund-, efter- og videreuddannelse og praksisnær forskning og udvikling - samt en overordnet strategisk ambition om at bidrage til at skabe samfundsværdi i den private og den offentlige sektor.

UCN vil i kontraktperioden 2022-2025 konkret arbejde for at realisere følgende mål:

  1. Reduceret dimittendledighed gennem styrkede kompetencer.
  2. Øget læringsudbytte og øget fastholdelse gennem styrket tilrettelæggelse af undervisning.
  3. Regional værdiskabelse gennem øget forskningsindsats.

Hent gældende Strategisk Rammekontrakt