Gå til hoved indhold

It-sikkerhed

Som medarbejder, kursist eller studerende ved UCN har du et medansvar for it-sikkerheden.

Adgangskode/password

Vær meget omhyggelig når du vælger din adgangskode. Ud over UCN’s standard krav til den kode, du vælger, kan du bygge din kode op på mange forskellige måder, så den blive så sikker som muligt.

Krav til din adgangskode

Din adgangskode skal bestå af min. 14 tegn
Koden skal indeholde tegn fra 3 ud af følgende 4 kategorier:

  • Store bogstaver (A – Z)
  • Små bogstaver (a - z)
  • Tal (0 – 9)
  • Tegn (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/ )

Din adgangskode må ikke indeholde:

  • Brugernavn
  • Fornavn
  • Mellemnavn(e)
  • Efternavn
  • Helt eller delvist fulde navn
  • UCN liste over ord

Læs mere om hvordan man laver en sikker adgangskode.

Log af din pc

Selv den bedste adgangskode er forgæves, hvis du glemmer at logge af din pc, når du går fra den. Går du bare fra den, kan andre, der kommer forbi, læse dine mails, sende fra din mailkonto eller komme ind i andre systemer på din pc.

En hurtig metode til at låse din pc, når du går fra den, er at holde Windows-tasten nede og taste 'L'. Så bliver den låst og for at benytte den igen, skal du trykke på Ctrl + Alt + Delete - og herefter taste dit password.

Phishing

Begrebet ”phishing” (udtales fishing) er en måde, der oftest bruges til at franarre dig fortrolige informationer.

Phishing foregår typisk ved, at du modtager en e-mail, med oplysninger om, at du fx skal have penge tilbage i skat eller at der fx ikke er mere plads i din mailkonto. For at komme videre, bliver du bedt om at gå ind på en bestemt hjemmeside og indtaste personlige oplysninger.

Men dette er i virkeligheden et forsøg på at narre dig til at udlevere fortrolige oplysninger (f.eks. koder til netbank eller kreditkort), som så kan bruges af andre til fx at få adgang til din netbank.

Hvis du modtager denne type mail skal du ikke reagere på den – dvs. du skal IKKE følge vejledningen og indtaste dine personlige oplysninger. Du skal i stedet slette den. Du kan altid kontakte Servicecentrets HelpDesk, hvis du er i tvivl. Fra UCN it vil du aldrig modtage en e-mail, der beder om din login oplysninger.

Studerendes data

Studerende som afslutter eller afbryder deres uddannelse får lukket adgangen til UCN's systemer, herunder Teams, Outlook og OneDrive, efter 30 dage*. Samtidig slettes filer, mails mv. som måtte være gemt. Hvis studerende ønsker at gemme disse data, er de selv ansvarlig for at tage en backup af disse, inden de stopper.

*Enkelte uddannelser tilbyder pt. at data bevares længere end 30 dage. Kontakt Servicecentrets HelpDesk, hvis du vil vide, om dine data opbevares længere end 30 dage.

Links til hjemmesider om it-sikkerhed

Det kriminalpræventive råd (DKR) rådgiver på deres hjemmeside i forhold til forebyggelse af it-kriminalitet

Servicecenter og helpdesk

Åbningstider