Gå til hoved indhold

Anne underviser blandt andet lærere, pædagoger, ledere og andet pædagogisk personale i hvordan man kan se bag om børn og unges problematiske og uhensigtsmæssige adfærd samt finde årsagen til deres reaktioner.

Anne beskæftiger sig med overgangen fra børnehave til skole og samspillet mellem skole og fritidstilbud. Hun har en stor viden om, hvordan struktur og forudsigelighed kan skabe inkluderende rammer for børn i vuggestuer, børnehaver, skoler og specialtilbud. Samt betydningen af det pædagogiske personales samarbejde.

Virker skældud?

Anne Hejgaard er desuden ekspert i, hvordan lærere og pædagoger bruger skældud, straf og belønning i deres arbejde; herunder hvilken betydning og ringe effekt det har at bruge skældud i forhold til børn og unge både inden for almen tilbud og børn med særlige behov. Ligeledes er hun ekspert i relationskompetence og tilknytning, hvor hun særligt har viden om betydningen af relationen mellem barn/ung og voksen. Hun underviser desuden i, hvordan lærere og pædagoger bedst støtter børn og unge med diagnoser og særlige behov.

Sideløbende med sit arbejde som underviser inden for pædagogisk efter- og videreuddannelse vejleder Anne Hejgaard særligt mødre i, hvordan man skaber de bedste forudsætninger for udvikling hos sine børn

Se Anne fortælle om sit arbejde inden for inklusion, børnesyn og skældud

Kontaktinformation

Anne Marie Kaastrup Hejgaard

Lektor, Cand.pæd.pæd.psyk