Gå til hoved indhold

I sin forskning inddrager Diana aktivt mennesker med demens og giver dem en stemme, så deres oplevelser og holdninger i forhold til eksempelvis pleje, omsorg og rehabilitering kan komme frem. Hun forsker således med dem og ikke om dem.

Evaluering af demenstilbud

Diana samarbejder med nationale og internationale forskningsmiljøer. Med engelske forskere har Diana bl.a. undersøgt, hvordan mennesker med demens oplever deres sygdom og har evalueret de demenstilbud, de deltager i. 

Nationalt har Diana bl.a. samarbejdet med nordjyske kommuner og Aalborg Universitet vedrørende udvikling af GPS-løsning via brugerinvolverende workshops med mennesker med demens og pårørende. Ligeledes har hun evalueret arbejdet med livshistorier herunder digitale livshistorier på plejehjem.

Diana deltager i flere nationale og internationale netværk vedr. demensområdet, herunder netværket DaneDem ledet af Videncenter for Demens ved Rigshospitalet og netværket Et Demensvenligt Danmark. Internationalt deltager Diana i InterDem ledet af Alzheimer Europe. 

Se Diana fortælle om sin forskning i demens.

Kontaktinformation

Diana Schack Thoft

Docent og ph.d.

E-mail:
dst@ucn.dk
Telefon:
72691056