Gå til hoved indhold

Hun forsker bl.a. i, hvordan kønsstereotyper kan resultere i ulige chancer for at lykkedes; og hvordan køn kan spille sammen med andre forskelsættende kategorier som fx etnicitet og social baggrund og forstærke chanceulighed i dagtilbud og skole.

Kønnenes betydning for inklusion og eksklusion

Pia har en stor viden om kønsidentiteters betydning for læring og inklusion/eksklusion, samt hvilken rolle lærere og pædagoger spiller i forhold til give eleverne lige chancer i klasselokalet og skolens fællesskaber, uanset køn.

Hendes forskning omfatter blandt andet emner som køn og teknologiforståelse. Et andet område er de ’vanskelige’ drenge i skolen, der ikke klarer sig så godt fagligt. Hvad kendetegner de lavtpræsterende drenge, og hvorfor klarer de sig dårligt?

Aktuelt er hun leder af et større projekt om ’kønskloge’ tilgange til digital teknologiundervisning i skolen, projektet er finansieret af VILLUM FONDEN.

Se Pia fortælle om sin forskning inden for kønsproblematikker i folkeskolen

Pia Susanne Frederiksen

Lektor og ph.d.

E-mail:
psf@ucn.dk
Telefon:
72690596