Gå til hoved indhold

Han er ekspert i hvordan kvaliteten kan måles og hvordan det pædagogiske personale kan arbejde med at udvikle dagtilbuddene.

Han beskæftiger sig i sin forskning med, hvad normeringer i børnehaver og vuggestuer betyder for børn og pædagogers forhold i institutionen. Hvordan pædagogiske indsatser kan være med til at udvikle dagtilbud af høj kvalitet. Han forholder sig som ekspert til minimumsnormeringers betydning for dagtilbuddenes kvalitet og ser på hvilke andre faktorer, der spiller ind.   

Fremtidens pædagoger

Torben forsker desuden i, hvad der kræves af fremtidens pædagoger, og hvordan pædagoguddannelsen sikrer, at næste generation af pædagoger kan leve op til de krav og forventninger, der er til uddannet personale i børnehaver og vuggestuer.

Kontaktinformation

Torben Næsby

Lektor og ph.d.

E-mail:
trn@ucn.dk
Telefon:
72690520