Gå til hoved indhold

Konkurrencen er en del af De Digitale Dage, som samler en række uddannelser inden for byggeriet, bl.a. tømrer, murer, bygningskonstruktør, installatør og ingeniør. Derudover deltager repræsentanter fra den danske byggebranche i arrangementet, der foregår 22.-24. marts i Aalborg.

 - Der er stigende forventninger til, at aktørerne inden for byggebranchen formår at samarbejde og koordinere tæt på tværs af byggeriets mange led. Ikke mindst set i lyset af, at der er kommet nye krav til bæredygtighed og CO2-beregninger her i det nye år. Her er De Digitale Dage unik, fordi vi samler studerende og elever fra alle byggeriets fag sammen med virksomhederne, fortæller Søren Nissen, projektleder for De Digitale Dage og lektor på byggeriuddannelserne, Professionshøjskolen UCN.

Studerende og elever bliver delt ind i grupper sammen med medarbejdere fra rådgiver- og ingeniørvirksomheder i hele Nordjylland. I løbet af de tre dage skal de udarbejde et såkaldt dispositionsforslag til et nyt besøgscenter ved Hammer Bakker med det gamle vandtårn i centrum. Til slut skal de præsentere deres forslag for en dommerkomité.

 - Det er en virkelig spændende case for de studerende, hvor de får mulighed for at arbejde med alle aspekter ift. design af et byggeri. De skal tænke over tilgængelighed, indeklima, bæredygtighed, økonomi, tidsplan og meget mere. Det kræver i den grad samarbejde på højt niveau. Samtidig skal de bruge de nyeste digitale værktøjer inden for byggeriet, forklarer Kjeld Svidt, lektor, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet.

Casens bygherre Foreningen Vandtårnet i Hammer Bakker har allerede planer om at lave en ombygning af vandtårnet i Hammer Bakker, så det i fremtiden bliver et udsigts- og oplevelsestårn.

Over 150 studerende og elever skal i sving til De Digitale Dage i Aalborg

Unikt nordjysk partnerskab

De Digitale Dage er et partnerskab mellem Professionshøjskolen UCN, Aalborg Universitet og EUC Nord. Derudover er TECHCOLLEGE som noget nyt blevet en del af partnerkredsen, der over en treårig periode har fået 1,6 mio. kr. i støtte fra Grundejernes Investeringsfond. I år har arrangementet særligt fokus på bæredygtighed og grøn omstilling.

- De Digitale Dage skal bidrage til at gøre en forskel for byggebranchen. Netop fordi De Digitale Dage er et aktivt eksperimentarium for det tværfaglige samarbejde kan vi med fokus på bæredygtighed træne, facilitere, observere og uddrage læring fra, hvordan vi får alle med, når man skal planlægge et bæredygtigt bygge- eller renoveringsprojekt, siger Mikkel Drejer Raunslund, uddannelseschef for EUX på TECHCOLLEGE.

Resultaterne fra De Digitale Dage opsamles i såkaldte læringsprodukter, som skal skabe værdi for den danske byggebranche og byggeriets uddannelser på alle niveauer i Danmark. De bliver gjort tilgængelige på dedigitaledage.dk.

Det er 14. gang, De Digitale Dage holdes – og igen sker det i tæt samarbejde med repræsentanter fra den danske entreprenør- og rådgiverbranche.

Om De Digitale Dage

  • De Digitale Dage er et samarbejde mellem Professionshøjskolen UCN, Aalborg Universitet, TECHCOLLEGE og EUC Nord og foregår d. 22.-24. marts 2023. I år er det 14. gang, De Digitale Dage afholdes.
  • Målet med De Digitale Dage er at samle alle byggeriets parter mhp. at afprøve og præsentere de digitale redskaber samt at simulere virkeligheden for de studerende.
  • Under dagene kommer de studerende og erhvervslivet bl.a. til at arbejde med LCA beregninger indeklima, statiske principper, energi, bæredygtighed, sikkerhed, tilgængelighed, tidsplan, økonomi, byggepladsindretning og Building information management (BIM).
  • Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af De Digitale Dage 2023 sker i samarbejde med COWI og DI Byggeri.
  • De Digitale Dage er støttet af Konstruktørforeningen, Grundejernes Investeringsfond og We Build Denmark.
  • Læs mere på dedigitaledage.dk

Kontakt: 

  • Søren Nissen, projektleder for De Digitale Dage og lektor på byggeriuddannelserne, Professionshøjskolen UCN, tlf.nr.: 7269 1528
  • Kjeld Svidt, lektor, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, tlf.nr.: 3057 2560
  • Mikkel Drejer Raunslund, uddannelseschef for EUX, TECHCOLLEGE, tlf.nr.: 2526 6182
  • Steffen Damgaard, Uddannelseschef, Energi & Byggeri, EUC Nord, tlf. nr.: 7224 6097

Skrevet af Silas Mühlbach, UCN Kommunikation, sfm@ucn.dk