Gå til hoved indhold

I dag udbydes paramedicineruddannelsen som en 20 uger lang videreuddannelse for ambulancebehandlere, men de kommende år vil den blive suppleret af den nye uddannelse, der får adresse i Aalborg. Det sker, efter UCN har fået godkendelsen i hus hos uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.

- Det er enormt glædeligt, at vi nu kan arbejde videre med udviklingen af en ny uddannelse til paramediciner i tæt samarbejde med de andre professionshøjskoler, landets fem regioner og øvrige parter. Der er stadig en del brikker, der skal falde på plads, men i første omgang regner vi med 20 studiepladser om året til Nordjylland. Vi håber, vi kan tage imod de første studerende sammen med Region Nordjylland formentlig i 2026, forklarer Kristina Kristoffersen, rektor på UCN.

Kristina Kristoffersen fremhæver, at ledigheden for paramedicinere er meget lav, og at der er flere fordele ved at oprette en professionsbachelor i paramedicin og præhospitalt arbejde. Uddannelsen har i mange år været erhvervsfaglig og haft sit udspring i transportfaget, men i dag er det præhospitale arbejde meget mere end kørsel og blå blink.

- En paramediciner med en professionsbachelor vil kunne udføre avancerede behandlinger til flere patientgrupper. Udover det præhospitale område kan det være i f.eks. kommunerne, hos privatpraktiserende læger, i sundhedshuse og inden for medicinalindustrien. De kommende professionsbachelorer i paramedicin og præhospitalt arbejde kan dermed være med til at løfte nogle af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen står overfor i fremtiden, fortæller Kristina Kristoffersen.

UCN får ny uddannelse til paramediciner.

Glæde i regionen

I Region Nordjylland er der også glæde over, at paramedicineruddannelsen nu kommer op på samme uddannelsesniveau som f.eks. sygeplejersker og fysioterapeuters. Det betyder blandt andet, at uddannelsen kommer ind i det ordinære uddannelsessystem, så paramedicinere får bedre videreuddannelsesmuligheder.

- Tiden er kommet til at vi skal løfte det uddannelsesmæssige niveau i vores ambulancetjeneste og på det præhospitale område, så vi bliver sidestillet med mange af de andre faggrupper, vi arbejder tæt sammen med. Som uddannelsen er i dag, havner man som paramediciner i en blindgyde, hvor det er svært at videreuddanne sig eller skifte spor inden for sundhedsvæsnet, siger Kenneth Lübcke, konstitueret direktør for Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland.

Han understreger, at der også er brug for mere forskning inden for faget, og at uddannelsen bliver bundet op på mere teori, end tilfældet er i dag. Det kan i højere grad lade sig gøre med en paramedicineruddannelse på professionsbachelorniveau.

Inspiration fra andre lande

UCN’s nye paramedicineruddannelse bliver placeret på professionshøjskolens campus i Aalborg Øst, hvor UCN i forvejen uddanner bl.a. sygeplejersker, fysioterapeuter og jordemødre og i en årrække har udbudt uddannelsen til paramediciner som videreuddannelse.

Ved udviklingen af uddannelsen vil der blive hentet inspiration fra uddannelsesopbygningen i særligt Norge, men også Finland og England, hvor paramedicineruddannelsen allerede er på professionsbachelorniveau.

Der lægges op til, at 50 procent af uddannelsen kommer til at foregå som praktik. Det vil fortsat være muligt for uddannede ambulancebehandlere at søge ind på paramedicineruddannelsen, men den nye uddannelse åbner også dørene op for bl.a. personer med gymnasial baggrund og social- og sundhedsassistenter.

UCN forventer, at alle ansøgere skal søge via kvote 2, hvor man kan se bredere på ansøgernes baggrund og kvalifikationer, f.eks. deres fysiske formåen, da arbejdet som paramediciner er fysisk krævende.

Kontakt

  • Kristina Kristoffersen, rektor på Professionshøjskolen UCN, tlf.nr.: 72 69 01 00
  • Kenneth Lübcke, konstitueret direktør for Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland, tlf.nr.: 21 49 80 15

Skrevet af Silas Mühlbach, UCN Kommunikation og Studieliv, sfm@ucn.dk