Anna Marie Lassen

Anna Marie er ekspert i implementering af velfærdsteknologi, og hvilken betydning velfærdsteknologi har for de professionsuddannedes arbejdsliv og borgernes hverdagsliv.

Anna Marie underviser på ergoterapeutuddannelsen og forsker i, hvorledes velfærdsteknologi påvirker det pædagog- og sundhedsfaglige personales faglige rutiner, metoder og arbejdsmiljø. Og hvilken betydning dette kan få for de kommunale serviceydelser, som borgerne modtager samt den samlede vurdering af implementeringsprocessen af velfærdsteknologi, herunder hvilke forskellige muligheder og begrænsninger der opstår når de samme velfærdsteknologier anvendes i forskellige kommunale områder og institutioner.

Udvikling, test og implementering af velfærdsteknologi

Anna Marie har blandt andet samarbejdet med kommuner, virksomheder og Aalborg Universitet om udvikling, test og implementering af velfærdsteknologi i ”Living Labs” og undersøgt online kommunikationsteknologi i socialpsykiatrien i danske kommuner.

Anna Marie undersøger ligeledes, hvorledes praksisafprøvning af velfærdsteknologi og hjælpemidler i uddannelsesforløbet udvikler de studerendes teknologi- og professionsforståelse.

Hør Anna Marie fortælle om sin forskning inden for velfærdsteknolog


Kontaktinformation

Anna Marie Lassen
Lektor og ph.d.
Telefon: 7269 0934
Mail: aml@ucn.dk
Læs mere om Anna Maries arbejde på UC Viden
   
  • Find andre eksperter på UCN